Policie se zaměřuje na chodce, nejsou vidět

Dopravní policisté Moravskoslezského kraje vnímají, že mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu patří chodci. Tento týden proto vyhlásili akci a kontrolují je.

Reflexní prvky mohou lidem zachránit život. Foto: PČR

Nejzranitelnější na cestách jsou chodci a cyklisté. Uvedený fakt bohužel v prvním měsíci letošního roku potvrzují statistiky. V Moravskoslezském kraji došlo v lednu letošního roku k 750 dopravním nehodám. Zemřely při nich tři osoby, dva chodci a koncem ledna i jeden cyklista. Těžce zraněných osob bylo osm, lehce zraněných 118. Dvě nehody se smrtí nejzranitelnějších účastníků silničního provozu byly v ranních hodinách, jedna odpoledne – každopádně, jistým pojítkem byla snížená viditelnost.

„Doplním, že v roce 2019 zemřelo při dopravních nehodách 53 osob, z toho bylo deset chodců, čtyři cyklisté a osm motocyklistů,“ upozornila krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Od pondělí se proto v Moravskoslezském kraji koná speciální dopravní akce, při které se policisté zaměřují primárně na kontrolu povinnosti chodců v souvislosti s reflexními prvky a sníženou viditelností. „Policisté věnují pozornost samozřejmě komplexnímu chování chodců, přecházení vozovky v místech k tomu určených, tedy po přechodech pro chodce či užívání podchodů a nadchodů nevyjímaje. U jízdních kol kontrolují užívání zákonem stanoveného osvětlení,“ upřesnila mluvčí.

Policisté mají stanoviště v oblasti vyznačených, frekventovaných přechodů pro chodce a na dalších vytipovaných místech. K akci přizvali policisté také zástupce BESIPu.

„Pěším účastníkům silničního provozu si proto dovolíme připomenout povinnost chodců v souvislosti s reflexními prvky. Zákon o provozu na pozemních komunikacích nejohroženějším účastníkům silničního provozu stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,“ zdůraznila Soňa Štětínská.

Zákon hovoří i o pohybu mimo obec. Obecně se jeví vhodné nosit retroreflexní prvky také v obci, i v místech, která jsou osvětlena. Apel je adresný rodičům, kteří by na uvedené měli dbát u svých dětí. „Pamatujte, že je potřeba činit pro své bezpečí a bezpečí vašich blízkých maximum a současně, že nerespektováním základních pravidel bezpečného chování v silničním provozu ohrožujete i další účastníky. A následky bývají bohužel často fatální,“ doplnila.

Další zprávy z regionu