Policisté řešili na 160 přestupků

Moravskoslezští policisté uskutečnili jednu z dalších dopravních akcí. Policisté zkontrolovali 620 vozidel. Zjistili 157 dopravních přestupků, přičemž 153 z nich vyřídili uložením pokuty v celkové výši přes 140 tisíc korun. Příslušnému správnímu orgánu oznámili zbývající čtyři přestupky.

Ilustrační foto: PČR

Strážci zákona se podle policejní mluvčí Soni Štětínské zaměřili obecně na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. „Policisté kontrolovali, zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholických nápojů nebo návykových látek a zda nepřekračují povolenou rychlost jízdy. Zaměřili se také například na technický stav vozidel,“ upřesnila mluvčí.

Pro eliminaci nehod, včetně těch se závažnými následky, neunikli pozornosti policistů právě ani ti nejzranitelnější účastníci silničního provozu, tedy chodci a případně cyklisté.

Akce se uskutečnila v různých denních i nočních hodinách minulý týden v pátek v celém Moravskoslezském kraji. „Při pohledu na konkrétní porušení dopravních předpisů zjistíme, že 9 řidičů překročilo povolenou rychlost jízdy, jen 1 řidič usedl za volant pod vlivem alkoholických nápojů a stejně tak u 1 řidiče zjistili policisté požití návykových látek. Nevyhovující technický stav mělo 6 vozidel a u 6 vozidel byla zaznamenána překročená hmotnost,“ vypočetla Štětínská. Bezpečnostní pásy nepoužilo 15 osob a určitě dobrá zpráva je, že policisté nezaznamenali jediný případ nepoužití zádržného systému. Bez dálniční známky užili zpoplatněný úsek komunikace 3 řidiči. Cyklisté se dopustili 2 přestupků a u chodců bylo zaznamenáno 7 přestupků.

„Další zjištěné přestupky nejsou samostatně vykázány, nicméně z jistě pestré škály možných porušení vybírám například přestupky související s jízdou v jízdních pruzích nebo porušení zákonného ustavení, že řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,“ doplnila mluvčí.

Vzhledem k ročnímu období policisté připomínají povinnost stanovenou chodcům v souvislosti s reflexními prvky. Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Zákon hovoří o pohybu mimo obec. „Lze však doporučit nosit retroreflexní prvky také v obci, i v místech, která jsou osvětlena. Rodiče by na uvedené měli dbát u svých dětí,“ uzavřela Štětínská.

Další zprávy z regionu