Politici se hašteří a stará celnice chátrá

Bývalá celnice na hraničním přechodu Svrčinovec spadla před časem Mostům u Jablunkova do klína. Areál následně pronajaly soukromé firmě, která by však nyní ráda objekt od obce koupila. Kvůli špatnému stavu budovy však požaduje nižší cenu, na ní se ale mostečtí politikové shodnout nemohou.

Stará celnice na hraničním přejezdu Svrčinovec. Foto: fm

Na červencovém mimořádném zasedání zastupitelstvo Mostů u Jablunkova mělo rozhodnout o smlouvě k budoucí kupní dohodě s firmou Efect Property, která má bývalou celnici na hraničním přechodu Svrčinovec od obce v pronájmu. „Smlouva už byla připravena, neboť jsme o podmínkách mluvili již na našem předposledním zasedání v červnu. Tehdy bylo schváleno snížení kupní ceny z 24 milionů korun na 12,4 milionu. Po dnešní schůzi jsme se však vrátili zase na začátek,“ popsal proces starosta Josef Szotkowski.

Po převzetí areálu od státu před téměř deseti lety se Mostům u Jablunkova nabídla možnost pronájmu právě firmě Efect Property. „To, že jsme budovu přebírali už tehdy v mizerném stavu, je jasné. Přízemí totiž bylo zatečené a problematické už za doby, kdy tam byli celníci. To je uvedeno včetně fotodokumentace i ve znaleckém posudku z roku 2009. My jsme však podle smluv povinni opravit stav nejen současný, ale i po předchozím majiteli,“ vyjasnil Josef Szotkowski.

A právě zde nastal zádrhel, protože nájemce po obci požaduje opravu veškerých poruch objektu, tedy i těch, které vznikly předchozímu majiteli, tzn. státu. „Podle mých informací by rekonstrukce mohly vyjít na sumu až kolem dvaceti milionů korun, úplně přesná čísla ale nevíme,“ uvedl starosta.

Další variantou je prodej tohoto majetku i s vadami firmě Efect Property, jež o takovou alternativu stojí. Požaduje však onu sníženou cenu, jež odpovídá nákladům na opravy, které bude nezbytné pro další provoz vykonat, ale i odškodnění za předchozí zmařené podnikání. „Firma nám nejprve nabídla sumu deset milionů korun, s ní jsme ale nesouhlasili. Efect Property proto přihodilo dalších 2,4 milionu navíc,“ řekl Szotkowski.

Ani takové navýšení financí zastupitelům při uzavření smlouvy, nestačilo k definitivnímu verdiktu. „Chcete, ať rozhodneme o dalším osudu celnice, ale nevíte, kolik by stála rekonstrukce?“ ptal se vedení obce Tomáš Kohut a pokračoval: „Vy sice tvrdíte, že na střechu máte posudek soudního znalce, proč ale není zařazený mezi dokumenty, které jsme měli k této záležitosti dostat? To si ty informace máme vycucat z prstu?“

„Proč to došlo až tak daleko, že je nezbytná oprava za tolik peněz? Na budově vznikla škoda za několik milionů, protože se obec o svůj svěřený majetek nestarala s péčí řádného hospodáře, a za to rozhodně někdo může,“ pokračoval zastupitel Kohut, k němuž se přidali také někteří další.

Absence některých dokumentů potřebných k rozhodnutí nakonec vedly ke stažení tohoto jediného plánovaného bodu schůze zastupitelů. Vedení úřadu tak musí do příštího zasedání připravit veškeré smlouvy včetně dodatků, znalecký posudek, zadání a nacenění oprav, rozsah oprav, záznam nahlášených škod u pojišťovny, vyjádření nájemce o konkrétních závadách, jež vznikly v konkrétních obdobích, a také zápisy z jednání s touto firmou. Teprve pak zastupitelé budou moci rozhodnout o dalším osudu areálu.

Další zprávy z regionu