Pomohou s dotací proti kůrovci

Kůrovec ničí beskydské lesy. V Dolní Lomné se proto rozhodli být nápomocni lidem, kteří chtějí požádat o dotaci na boj proti tomuto škůdci.

Ilustrační foto: tm

Zdejší obecní úřad bude k ruce žadatelům o dotace a pomůže s vyřizováním potřebných náležitostí. „Jedná se o finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který vyhlásil pro vlastníky lesa dotační program na zpracování kůrovcových stromů, ale také na další hospodaření v lesích,“ řekla starostka Dolní Lomné Renata Pavlinová.

Jak připomněla Pavlinová, finanční prostředky lze využít na oplocení porostů k ochraně před zvěří, úklid klestu nebo na lapače hmyzích škůdců a na zpracování kůrovcových stromů. Žádost o dotaci mohou zájemci podat do 28. června.

Další zprávy z regionu