Pouť bude. Navzdory potížím

Obyvatelé Hrčavy a turisté nepřijdou o svou oblíbenou Cyrilometodějskou pouť. Vedení obce se ji podařilo zachránit. A to i přesto, že od dubna nemá usnášeníschopné zastupitelstvo. Kvůli tomu malá vesnice ale přichází o peníze.

Na úvod pouti se budou konat mše, a to v polštině i češtině. Archivní foto: mr

Mše v českém i polském jazyce, stánky s pouťovým zbožím i s různými krajovými specialitami, kulturní vystoupení a mraky návštěvníků. Tak vypadá každoroční pouť Cyrila a Metoděje na Hrčavě. 5. července se bude konat opět, a to i přesto, že od konce dubna nemá místní zastupitelstvo dostatek členů, aby mohlo na sto procent vykonávat vše, co mu umožňuje česká legislativa.

„Naštěstí nám už dříve kraj schválil dotaci na pořádání akce, bez ní by to asi nešlo. Pouť uspořádat můžeme, ale bohužel budeme ztrátoví,“ povzdychl si starosta obce Petr Vyšlan.

Pokračoval, že pokud by zastupitelstvo mohlo řádně pracovat, zvedlo by nájem stánkařům. „V současnosti je totiž nastaven velice nízko a vůbec nebere v potaz vyšší náklady, které s pořádáním pouti máme. Je třeba si uvědomit, že i kdybychom poplatky za pronájem prodejních stánků zvedli, stejně bychom nevydělali, jen by se nám snížily náklady. Ty tak budou letos opravdu vysoké,“ povzdechl si starosta.

Obec by také ráda zpoplatnila místní parkoviště, a to v letních měsících. Vydělala by si tak peníze na jeho údržbu. „Ani to ale v našem stavu nejde. Takže máme smůlu, ale tím i všichni občané,“ doplnil.

Volby v září
Hrčavské zastupitelstvo v dubnu před druhým řádným zasedáním opustili všichni opoziční zastupitelé ze sdružení Pro Hrčavu, které vedl bývalý starosta Marek Sikora. Tím se stalo neusnášeníschopné a ministerstvo vnitra mohlo řešit situaci dvojím způsobem.

Buď by určilo správce neboli protektora obce, který by Hrčavu vedl do řádných voleb, nebo by vyhlásilo volby nové, což se stalo. Konat se budou v sobotu 16. září.

„My s našim sdružením Hyrčovjaně do voleb určitě půjdeme. Budeme doufat, že místní obyvatelé nejsou ze všeho otrávení a k volební urně dorazí. Samozřejmě je otázka, co se bude dít, když bude výsledek obdobný jako letos v únoru,“ zamyslel se starosta Petr Vyšlan.

Další zprávy z regionu