Používají digitální úřední desku

Informace zveřejňované obecním úřadem jsou pro občany Vendryně přehlednější díky nové elektronické úřední desce, která se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu.

Interaktivní dotykový panel, který nahradil starou klasickou papírovou úřední desku před budovou, si pochvalují jak občané, tak také pracovníci obecního úřadu.

Výdaje spojené s instalací digitální úřední desky ve výši bezmála 250 tisíc korun z podstatné části pokryla dotace z přeshraničního projektu, který obec Vendryně realizovala s Goleszowem.

Další zprávy z regionu