Pracovníci nemocnice se učili, jak pracovat lépe

Nemocnice Třinec zorganizovala pro své zaměstnance již dvanáctý ročník tradiční vzdělávací akce pod názvem Edukační dny. Pomáhají zdravotníkům, aby svou práci vykonávali ještě lépe.

Edukační dny pořádá Nemocnice Třinec pro své zaměstnance pravidelně. Foto: nemocnice

Přestože některé z vykonávaných zdravotnických úkonů pro zaměstnance nemocnice nemusí být každodenní rutinou, musí je vždy perfektně zvládnout. Během dvou dnů zdravotníci zdokonalovali ošetřovatelskou péči a zkvalitňovali profesionální přístup k pacientům.

„V nemocniční posluchárně čekalo na zdravotníky sedm stanovišť, na kterých si mohli zdokonalit některé postupy, které při své práci používají. Na přístroji Dermalux, který okamžitě odhalí i to nejmenší pochybení, si mohli všichni zkontrolovat správnost provedení dezinfekce rukou a odstranit nedostatky, neboť zhruba 70 % nemocničních infekcí se přenáší právě rukama,“ popisovala tisková mluvčí nemocnice Irena Sikorová Nožková.

Zdravotníci se musí učit celý svůj profesní život. Foto: nemocnice

Rychlost je hlavním faktorem úspěchu při neodkladné resuscitaci. Zde si toto mohli zaměstnanci vyzkoušet na figuríně, dále měli možnost zajistit dýchací cesty pomocí ústních, nosních vzduchovodů nebo zavést laryngeální masku, či intubační kanylu.

„Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotníků, což je průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru, v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Během dvou dnů si své znalosti zdokonalilo téměř 300 našich zaměstnanců. Účastníci získávají především jistotu, že uvedené činnosti opravdu ovládají,“ doplnila Halina Musiolová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

Další zprávy z regionu