Přebírají kanalizaci

Prioritní akce minulého volebního období v Třanovicích je v cíli. A to dokonce ještě dříve, než se předpokládalo. Řeč je o kanalizaci, kde náklady přesáhly 100 milionů korun, ale obci pomohla dotace z ministerstva financí, která pokryla celkové náklady téměř z 95 procent.

Ilustrační foto: ba

„Končí 2,5leté období, kdy jsme rozšiřovali kanalizaci do okrajových částí obce. Jedná se o celkovou délku asi 13 kilometrů, přičemž část kanalizace je gravitační a část tlaková. Žijeme v kopcovitém terénu, proto bylo potřeba vybudovat deset separačních čerpacích stanic,“ vysvětlil starosta obce Jiří Tomiczek. Zároveň dodal, že dílo bude předáno poslední říjnový týden, přičemž stavaři měli čas na dokončení do konce listopadu.

„Těšíme se na zprovoznění a hlavně, že se lidé budou moci napojit. Součástí projektu byla i oprava stavbou zasažených silnic, což je hotovo,“ pokračoval starosta.

„Nyní máme kanalizační sítí pokryto zhruba 70 procent obce. Schází nám část směrem na Havířov. Nechci nic slibovat, zvažujeme, jaké máme možnosti, a poté se zastupitelstvo rozhodne, zda v dalším rozšiřování kanalizace pokračovat,“ uzavřel.

Další zprávy z regionu