Přibývá obyvatel, čistička vod nestíhá, ve škole je těsno

Podobně jako některé jiné vesnice i Komorní Lhotka se rychlým tempem rozrůstá. Počet obyvatel se rok od roku zvyšuje, což obci přináší starosti s infrastrukturou. Aktuálně plánuje přístavbu školy i rozšíření čističky odpadních vod.

Budovu školy chce obec zvětšit dvoupodlažní přístavbou. Foto: AB

„Nikdo nepředpokládal takový obrovský příliv nových obyvatel. Stěhují se k nám hlavně mladé rodiny. Už máme skoro 1 500 obyvatel,“ uvedl starosta Komorní Lhotky Ivo Sztefek. Podle údajů Českého statistického úřadu jen v minulém roce malebné podhorské vesnici stěhováním přibylo 51 lidí. Na konci roku 2000 měla obec 1 108 obyvatel, v závěru loňského roku jich bylo už 1 462.

„Prostory školy jsou nedostačující, dvě třídy máme spojené, kapacitně nevyhovuje ani školní kuchyně. Chtěli bychom školu zvětšit dvoupodlažní přístavbou, kde by v přízemí byla kuchyně a v patře učebna. Uvidíme, co nám dovolí dotační titul, jaké podmínky ministerstvo stanoví,“ řekl starosta s tím, že obec bude čekat na vyhlášení dotační výzvy, sama by přístavbu finančně neutáhla. O dotaci na projektovou dokumentaci požádala Moravskoslezský kraj a uspěla.

Starosti má Komorní Lhotka i s nedostačující kapacitou čistírny odpadních vod. „Nechali jsme zpracovat posouzení odbornou firmou a na základě toho budeme poptávat vypracování projektové dokumentace k rozšíření čističky odpadních vod, i část kanalizace už má toho dost za sebou. Výstavba nových rodinných domů je velká, tam, kde je to možné, by se mohly domácnosti připojit na kanalizaci,“ přiblížil Ivo Sztefek.

Předloni obec postavila poslední dva úseky nové kanalizace v délce 2,3 kilometru, a to za školou a u kostela. Na kanalizaci je napojeno asi 45 procent rodinných domů, ale i některé rekreační objekty a samozřejmě obecní budovy.

Další zprávy z regionu