Prioritou letošního roku je škola

Dotažení několika rozjetých investičních akcí do zdárného konce patří mezi hlavní priority, které si na letošní rok vytyčili v Mostech u Jablunkova.

Mostečtí se soustředí na dokončení rekonstrukce základní školy. Foto: ZŠ Mosty

Mezi priority obce patří dokončení rekonstrukce posledního pavilonu základní školy, chodníku vedoucího z lokality Rynštoky směrem na tunel, kanalizačního řadu v této lokalitě a také výstavba víceúčelového hřiště pod školou.  Mostečtí letos hodlají završit rovněž stavbu singletrailů (přírodních stezek pro horská kola) a taktéž chtějí přistoupit k opravě hradeb ve vojenském opevnění Šance.

Další zprávy z regionu