Přívalové deště chtějí krotit

Bleskové povodně a přívalové deště škodí v některých částech Písečné. Na podněty občanů chce vedení obce eliminovat jejich případné řádění.

Ilustrační foto: th

Zastupitelé obce proto schválili podání žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj. Jde o zpracování studie na nakládání s dešťovou vodou v katastru. „Na podněty občanů evidujeme některé lokality v obci, které jsou z pohledu kapacitních i již vzniklých škod způsobených přívalovými dešti ohroženy,“ řekl zdejší starosta David Ćmiel. Zároveň dodal, že se nejedná o akutní řešení, ale výhledové.

Ve hře nejsou velké záchytné nádrže ani rybníky. „Existují třeba zasakovací terénní průlehy, poldry a podobně. Například suchý poldr se rychle naplní, zachytí přívalovou vlnu a voda pak pomalu odtéká přes regulovaný přepad,“ pokračoval starosta. Podle něj jsou problematická místa poblíž Jablunkova směrem k městskému lesu a i některé lokality podél hlavní obslužné komunikace. „Bleskovou povoděn jsme zažili v roce 2020. Škody sice nebyly veliké, ale časem se půdní eroze může začít šířit i do zahrad a blízkosti domů,“ vysvětlil Ćmiel.

Další zprávy z regionu