Pro aktivity občanů mají miliony korun

Občané z území Místní akční skupiny (MAS) Jablunkovsko mohou sami rozhodnout o bezplatných aktivitách komunitního života v regionu díky tříletému projektu, který MAS Jablunkovsko získala. Pro tyto účely je vyhrazeno devět milionů korun.

Setkání členů projektového týmu. Foto: MAS Jablunkovsko

S rokem 2023 odstartovala MAS Jablunkovsko nový projekt nazvaný Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko. „Navazuje na tvorbu komunitního plánu. Snažíme se dostat k lidem na území MAS a plnit jim jejich tužby, potřeby a cíle,“ řekla koordinátorka projektu Monika Szkatulová.

Cílí zejména na obyvatele ohrožené sociálním vyloučením. „Jedná se například o seniory, rodiče s dětmi, osoby pečující, osoby se zdravotním hendikepem a ty občany, kteří jsou vyloučení ze sociálního života. Cílem projektu je umožnit přístup těmto lidem k různým bezplatným aktivitám,“ pokračovala koordinátorka.

MAS již rozjela cvičení pro seniory, která probíhají v Nýdku a Písečné. Maminky s dětmi zase oceňují aktivity pro ně a jejich ratolesti. „My zaplatíme lektora, senioři mají vše zdarma a mohou na cvičení dorazit z kterékoliv obce území MAS. Pokud bude zájem, cvičení rozšíříme i do dalších obcí a takto to jde i s ostatními aktivitami,“ vysvětlila Szkatulová.

MAS chce realizovat široké spektrum aktivit pro občany, ale potřebuje znát jejich potřeby. „Kdo má nějaký nápad, zná potřebu svého okolí nebo má chuť se do tvorby komunitních aktivit zapojit, ať se ozve na kontakt uvedený na našich webových stránkách. Dotyčným skupinám se budeme snažit vyjít maximálně vstříc a zrealizovat aktivity, které území využije a budou ku prospěchu,“ nastínila Szkatulová.

Cílem je například i propojování generací. V DPS, senior klubech a jiných organizacích mohou vzniknout například tvořivé dílny, kdy děti budou spolupracovat se seniory. Nabízí se i IT vzdělávání seniorů, kdy mohou studenti učit klienty DPS taje počítačů, dá se podpořit i kulturní život, terapeutická setkávání a jiné.

Aby se zapojilo co největší spektrum lidí, pořádá MAS Jablunkovsko 29. března v 10 hodin setkání v kulturním domě v Písečné. „Zveme zástupce spolků, senior klubů, pečující osoby, občany a mládež k diskuzi nad možnostmi realizací bezplatných aktivit komunitního života u nás. Může přijít kdokoliv z obcí na území MAS,“ uzavřela koordinátorka s tím, že další setkání budou následovat.

Celý projekt koordinuje MAS Jablunkovsko, která má k ruce čtyři partnery a každý z nich zaštiťuje nějakou část aktivit. Jedná se o Slezskou diakonii, Charitu, Medicu Třinec a obec Mosty u Jablunkova.

Další zprávy z regionu