Proč je vlastně slavíme?

Po faráři se občas chce, aby trochu připomenul, proč slavíme Vánoce. Na Třinecku asi většině lidí není třeba vysvětlovat, že o Vánocích slavíme narození Ježíše Krista. Ano, samozřejmě vím, že datum Ježíšova narození se nám nedochovalo. Nicméně narození Krista je prostě velká událost a slavení si zaslouží.

Pastor Michal Klus. Foto: archiv

Už někdy ve čtvrtém století nějací křesťané termín narození Krista prostě vybrali. Šlo o datum, které se jim hodilo, vzhledem k pohanským svátkům, které římští občané v tom období slavili. A tak od té doby slavíme. Někdo více, někdo méně, ale slavíme. A proč?

Stačí si znovu připomenout pár našich koled. Narodil se Kristus Pán. Bóg się rodzi. Tichá noc. A možná nejlepší bude, když si připomeneme, co hlásali ti andělé na Betlémských pláních: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“

Ježíš nebyl obyčejným dítětem. Narodil se Marii, která byla pannou. Ano, nemusíte mi to připomínat. Vím, že se pannám děti nerodí. Tedy obvykle ne. Taky jsem chodil do školy. A mám čtyři děti. Takže vím své. Pokud je tento svět Božím výtvorem a On má moc svět stvořit, myslím si, že je pro Něj maličkost do tohoto světa sáhnout a udělat něco, co se příčí přírodním zákonům.

Proč je to pro křesťany tak důležité? Protože pouze člověk, který je zároveň Bohem, nás může zachránit. Jak už andělé u narození Ježíše hlásali, Ježíš přichází, aby nás zachránil. Chápu, že mnozí z nás většinou nemají pocit, že by potřebovali zachránit. Přesto Bible tvrdí, že potřebujeme zachránit všichni. Od čeho? Od našeho já a od zla, které tak velmi lehce ovlivňuje to, jak myslíme, mluvíme, jednáme.

On nás zachránil tím, že se před Boha postavil jako ten, který řekl: „Já jejich vinu beru na sebe.“ To žádný člověk nemohl udělat, protože všichni máme svoji vinu. Ježíš ji neměl. Byl bez viny. Byl Bohem. Ale svým činem Bohu Otci řekl: „Všechno, co oni udělali zlého, připiš na můj účet.“ A ten účet už je děsivě dlouhý. Já i vy na něj denně přidáváme další položky. Však se známe…

Samozřejmě nás nezachránil svým narozením. Zachránil nás svojí smrtí na kříži. Ale to už jsme u Velikonoc. Nicméně není jesliček bez kříže a není kříže bez jesliček.

Vánoční příběh nám tedy ukazuje, že Pán Bůh není dozorce, který kontroluje, jak životem proplouváme. On je dobrý Bůh, který nás chce ujistit, že Jemu na nás záleží tak moc, že udělá cokoli, abychom žili v radosti, bez výčitek a v pokoji.

Narodil se Kristus Pán, radujte se! A třeba si ten příběh o narození Ježíše v Bibli zase přečtěte. Mějte hezké Vánoce.

Další zprávy z regionu