Prodají lesní pozemky

Záměr prodeje dvou obecních lesních pozemků v lokalitě Kostkov odsouhlasilo zastupitelstvo Návsí.

Obec hledá kupce na dva pozemky. Ilustrační foto: obec

Během revize obecního majetku vyšlo najevo, že ve vlastnictví obce jsou dva lesní pozemky v lokalitě Kostkov. „Současný stav lesních pozemků a porostů jsme konzultovali s revírníkem, který nám vysvětlil, co obsahuje péče řádného hospodáře na lesních pozemcích a jakým způsobem je třeba o ně pečovat. Pro tuto činnost bychom museli najmout externí firmy. Jedna z dalších možností – vykácení zdravého a dobře strukturovaného lesa bez evidentní potřeby prodeje – se nám nejevila jako optimální a péče by znamenala výdaje. Proto padlo rozhodnutí, že oba lesní pozemky nabídneme k prodeji potenciálním zájemcům,“ vysvětlil starosta Návsí Marian Waszut.

Další zprávy z regionu