Průjezd přes most zastupitelé zarazili

Obyvatelům Písečné v lokalitě Jižní konec se brzy uleví. Dopravním potížím zde udělá přítrž zneprůjezdnění mostu přes potok Kotelnice, které na svém posledním zasedání schválilo místní zastupitelstvo. S žádostí se Písečná obrátí na odbor dopravy jablunkovské radnice.

Most už má své nejlepší roky za sebou. Foto: ba

Občané Písečné z lokality Jižní konec požádali obec o vyřešení neutěšené dopravní situace v uliční řadě na několika set metrovém úseku vedlejší silnice, po které lze dojet prakticky z Písku až do Jablunkova. „Občané argumentovali tím, že po silnici, která je poměrně úzká, a navíc je v jednom místě nepřehledná zatáčka, auta jezdí příliš rychle a provoz ohrožuje bezpečnost místních, především pak dětí,“ přiblížil starosta Písečné David Ćmiel. Upřesnil, že problém se týká 17 domů.

Jak dále řekl, v místě je už zhruba dva roky dopravní zákazová značka omezující průjezd vozidel nad dvě tuny. Mnozí řidiči ji ovšem nerespektují a projíždějí tudy dál. „S občany jsme zvažovali možnost technického zabezpečení průjezdu, abychom zamezili průjezd nákladním vozidlům. V úvahu přicházely retardéry. Sice by ve dvou místech donutily řidiče sundat nohu z plynu, nicméně průjezdu nákladních vozidel by nezabránily,“ poukázal starosta Písečné.

Ke zlepšení dopravní situace nahrál špatný technický stav silničního mostu přes Kotelnici z roku 1939. „Nechali jsme si udělat novou mostní prohlídku. Z ní vyplývá, že most je v nevyhovujícím technickém stavu a statik doporučil snížit jeho nosnost ze dvou na jednu tunu. Požádáme odbor dopravy v Jablunkově o zneprůjezdnění mostu. Budou ho moci využívat pouze chodci a cyklisté, motoristům to znemožní zábrany – odnímatelné sloupky, které na obou stranách umístíme do vozovky,“ předeslal starosta Písečné. Ze strany od sousedního Písku bude nově uliční řada slepá.

Obec provedla dotazníkový průzkum, z něhož vyplynulo, že drtivá většina místních s tímto řešením souhlasí. A to i navzdory tomu, že nově budou muset využívat přibližně dvě stě metrů dlouhou objížďku. „Od zaslepení uliční řady si slibujeme zklidnění dopravy v tomto místě. Silnice nebude tolik zatěžována dopravou od Jablunkova, potažmo Písku,“ dodal David Ćmiel.

Další zprávy z regionu