Rada obce Bystřice nadále disponuje půlmilionem

Dvousettisícové snížení částky, se kterou může rada Bystřice provádět rozpočtové opatření, mezi zastupiteli neprošlo. Pro byl jen navrhovatel.

Zastupitelé Bystřice během prosincového jednání. Foto: tm

Vlastně se během prosincového jednání bystřických zastupitelů jednalo o rutinní krok – pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření ve výši půl milionu korun na jednu akci. Tak tomu koneckonců bylo i doposud. „Hlavním důvodem je skutečnost, ať nemusíme častěji svolávat všechny zastupitele. Ti by nadále rozhodovali jen o částkách vyšších než půl milionu. Nižší částky budou v kompetenci radních,“ nastínil bystřický starosta Roman Wróbel.

„Já bych byl pro částku 300 tisíc. Když se vše sečte, rada sice jednotlivě, ale v součtu rozhoduje o akcích, které jdou do milionů korun,“ namítl zastupitel Ladislav Olšar. „Vždyť už se jedná o sníženou částku. Není to dlouho, co byl návrh, aby rada obce mohla rozhodovat do sumy jednoho milionu korun, což jsme neodsouhlasili,“ oponovala zastupitelka Anna Konderlová. „Před více než dvaceti lety radním stačilo dvě stě tisíc korun,“ nedal se Olšar.

Starosta následně nechal hlasovat – nejdříve o návrhu Olšara. Výsledek byl výmluvný: pro byl jen navrhovatel, ostatní se zdrželi hlasování. Naopak pro částku půl milionu korun bylo 14 zastupitelů, kteří svým hlasem posvětili radní k provádění rozpočtových opatření do výše zmíněné částky.

Další zprávy z regionu