Radost v Bystřici. Lidé mají zájem o dění v obci

Zapojování občanů do věci veřejných, sdílení dobré praxe, oživování místní zeleně, naslouchání občanů napříč generacemi. Dále vytváření prostor pro aktivity, do kterých se zapojují mladí, ekonomicky činní občané, i lidé důchodového věku – touto cestou jdou v Bystřici.

MUZ-IC v září hostil akci nazvanou Dobře vedený region. Foto: tm

„Je s tím hodně práce, ale nám se podařilo díky přízní Moravskoslezského kraje získat prostředky na dofinancování našeho projektu,“ řekl starosta Bystřice Roman Wróbel a upřesnil, že jeho cílem byly tři hlavní aktivity. První bylo veřejné fórum, které proběhlo koncem dubna. Na něm 72 zástupců organizací, spolků, soukromé a veřejné sféry revidovalo aktuální strategický plán rozvoje obce s konkrétními výstupy.

„Druhá akce se konala koncem června a měla podtitul Senioři dětem a děti seniorům. Bylo to doslova pohlazení na duši. Ti nejmenší předvedli folklorní vystoupení a senioři na oplátku ukázali něco ze svého umění – sborový zpěv se zapojováním prvků aerobiku. Poté následoval společný turnaj v pétanque,“ prozradil starosta.

Třetí díl projektu byl na programu v polovině září v MUZ-ICu. Šlo o konferenci, na kterou byla pozvána dvacítka starostů plus významné regionální organizace, které se zabývají právě udržitelným rozvojem.

Více se dočtete ve středečním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu