Ředitelka poodhalila své cíle

Udržet kvalitu výuky, počet studentů i v polských třídách, modernizovat zastaralé části budovy jsou hlavní cíle nové ředitelky Obchodní akademie Český Těšín Ivany Novákové.

Ředitelka obchodní akademie Ivana Nováková. Foto: ba

Nová ředitelka, která na začátku školního roku nahradila svou dlouholetou předchůdkyni Kristýnu Bončkovou, je absolventkou obchodní akademie. Na škole působí přes 20 let jako učitelka a výchovná poradkyně. Klade důraz na zachování tradice školy a jejího dobrého jména.

„Snažím se o zachování kvality výuky, protože naši absolventi jsou velmi dobře uplatnitelní na trhu práce. Chceme jít neustále dopředu, snažíme se zapojovat do výuky moderní trendy, technologie a nové metody výuky. Podařilo se nám založit sportovní klub, který jsme doposud neměli, a vybudovat školní knihovnu. Slouží jako místnost pro studenty, kantory i návštěvy. Učitelé v ní vedou čtenářský klub, setkává se v ní redakční rada školního časopisu i studentská rada,“ přiblížila Ivana Nováková, která poslední tři roky zastávala funkci zástupkyně.

Dalším zadáním, které si vytýčila, je modernizace budovy.  „Máme v plánu instalovat vstupní bezpečnostní systém a zútulnit zastaralé a nevkusné prostory šaten. Výhledově je v plánu i rekonstrukce tělocvičny a elektroinstalace v budově školy,“ pokračovala Ivana Nováková.

Ředitelku obchodní akademie těší, že uchazečů o studium v posledních letech neubývá. „Klademe důraz na to, aby se naši absolventi uplatnili na trhu práce. Důkazem toho je, že zaměstnavatelé se obracejí na nás, že by rádi využili znalostí a dovedností našich absolventů,“ zdůraznila.

Jednou z jejich priorit je snaha o naplnění polských tříd, které na škole fungují už přes sedm desítek let. „V některých ročnících polských tříd je studentů nedostatek. Snažíme se o to, abychom do každého nabrali alespoň 15 žáků. Ulehčí nám to organizačně, a navíc budeme schopni nabídnout studentům výuku v polštině ve většině předmětů. Poptávka po absolventech polských tříd, kteří ovládají oba jazyky, je veliká, firmy působící na Těšínsku o ně mají veliký zájem,“ uzavřela Ivana Nováková.

Další zprávy z regionu