Rekonstrukce školy vyjde Hrádek dráž

Základní škola s polským vyučovacím jazykem v Hrádku prochází náročnou rekonstrukcí. Zastupitelé obce si minulý týden vyslechli nejen to, jak pokračují práce, ale také, o kolik se prodraží. I proto je obec nucena vzít si úvěr.

Rekonstrukce školy nabírá konkrétních obrysů. Foto: mc

Práce na rekonstrukci sice pokračují, bez problémů se ale neobešly. Zastupitelům Hrádku aktuální stav vysvětlil Miroslav Slezák, který má na starosti stavební dozor.

„Při rekonstrukci nalezli pracovníci zhotovitelské firmy po odhalení nosných konstrukcí statické defekty stávající stropní konstrukce, jejíž sanaci nebylo možné provézt za provozu. Museli také řešit problematiku dostupnosti techniky, manipulaci s břemeny a jiné činnosti, které měly vliv na průběh stavby. Nebylo proto možné provoz zachovat,“ vysvětloval Slezák, proč se musely děti na výuku přesunout jinam.

Stavbaři museli respektovat podmínky arboristy, který určil, jak mohou ořezat stromy zasahující do budoucího objektu. „Dělníci při stavbě nemohli použít kvůli prostorovému uspořádání staveniště mobilní jeřáby. Na stavbu museli přivézt stacionární jeřáb a vybudovali rovněž vnější dočasné schodiště,“ řekl Miroslav Slezák.

Pokračoval, že v zadání prací bylo uvedeno, že nesmí zatéct do objektu. Proto firma položila novou stropní konstrukci z železobetonové desky pod stávající střechu. „Aby eliminovala zatečení do objektu po demontáži stávající střechy, na své náklady zajistila kompletní hydroizolaci desky,“ poukázal. Zastupitelům připomenul, že dům je starší, a dodal, že po odkrytí některých konstrukcí vyšlo najevo, že je zapotřebí provést komplexní sanaci učebny, a to z důvodu staticky neúnosné stávající konstrukce stropu a podlahy.

Zhotovitel narazil i na další neočekávané problémy, jaké ale rekonstrukce starého objektu běžně přináší. „Počítáme s tím, že po jarních prázdninách se děti vrátí do školy. Rekonstrukce bude probíhat tak, aniž by je rušila ve výuce. Hrubá stavba je hotová, děláme dokončovací práce, například elektroinstalaci a obklady. Dle harmonogramu bychom vše měli stihnout dle plánů,“ ujistil Miroslav Slezák.

Vyčíslil, že dodatečné práce stavbu prodražily o 15,5 procenta z celkového rozpočtu, což dělá 3,7 milionu korun. Celkově tak rekonstrukce vyjde na lehce přes 33 milionů korun.
Škola by měla být hotová do začátku září příštího roku. Podle hodně optimistických variant by mohli školáci oslavit už konec školního roku v nové nadstavbě.

Starosta Hrádku Robert Borski pak poznamenal, že finanční situace obce se zhoršila, jelikož investici financovala z vlastních prostředků, nikoliv z dotačních. Vícenáklady proto musí zaplatit z úvěru.

„Bohužel musíme opravit také náš vodojem, který je v takovém stavu, že je zapotřebí jednat urychleně. Odhadujeme, že náklady se dotknou pěti milionů korun. Proto jsme řešili možnosti úvěru. Máme nabídku na 15 milionů korun s tím, že celou tuto částku nemusíme využít. Také budeme moci splatit bez sankcí úvěr dříve, než je stanovených pět let,“ řekl starosta. Zastupitelé na jeho návrh kývli.

Další zprávy z regionu