Renovace kostela je v plném proudu

Rozsáhlá rekonstrukce římskokatolického kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně běží na plné obrátky. Spolkne přibližně 40 milionů korun, finančně se na ní podílí město, kraj a také ministerstva kultury a životního prostředí.

Rekonstrukce zahrnuje i opravu fasády. Foto: ba

Stavební práce v chrámě v Masarykových sadech, který byl vyhlášen kulturní památkou, jsou realizovány postupně. Trvat by měly zhruba tři roky.

V interiéru kostela proběhla oprava podlahy. Ta byla poškozena necitelným zásahem v dobách socialismu, kdy odvodňovací kanálky v hlavní lodi byly zakryty nevhodným způsobem. Nevzhledné teraso před presbytářem nahradily původní dlaždičky.

„Dlažbu jsme doplnili původními dlaždičkami, které jsme vzali z boční části kostela. Následně jsme je nahradili novými kachličkami, které jsou replikou těch původních,“ vysvětlil českotěšínský farář Jan Svoboda. Práce zahrnují i výměnu již značně opotřebované podlahy u vstupu do kostela. Od jara běží naplno rekonstrukce čelní i boční fasády kostela, z níž odpadávaly kusy omítky a ozdobné prvky. Jednotlivé dílky řemeslníci sundávají, čistí a posléze znovu nalepují. „Omítka už nebude břízolitová, nově bude mít hladkou strukturu,“ upřesnil farář Svoboda.

Poslední fází renovace kulturní památky bude oprava celé střechy i nosného krovu a rovněž umístění nových vsaků na dešťovou vodu okolo kostela.

Římskokatolický chrám Nejsvětějšího srdce Ježíšova v neogotickém slohu, který byl slavnostně posvěcen v roce 1894 a je spjat s jezuitským řádem, patří mezi historicky nejstarší budovy na území české části Těšína. Stav kostela se neustále zhoršoval i proto, že doposud neproběhla žádná významnější renovace, dělaly se pouze drobné opravy.

Další zprávy z regionu