Řidiči budou moci zaparkovat u parčíku v centru obce

Nový park v centru Horní Lomné již dostává své finální obrysy. Dnes už dosluhující zastupitelé obce na svém zářijovém zasedání dodatečně schválili i parkovací plochu pro 20 aut, která bude přírodního rázu.

Odpočinkový prostor v centru obce pomalu získává svou budoucí podobu. Foto: tm

„Obruby parkovací plochy budou dřevěné, stejně jako čáry oddělující jednotlivá stání. Vjezd ze silnic bude kamenný a auta budou stát na štěrkovém trávníku. Chceme, aby plocha vsakovala dešťovou vodu,“ vysvětlil starosta Horní Lomné Kamil Kawulok, podle kterého tato stavba nebyla původně součástí projektu.

„Ale chceme návštěvníkům nabídnout možnost parkování. Novou plochu využijeme i při poutích, kdy tam mohou stát prodejní stánky, které jinak bývají na hlavní silnici,“ doplnil starosta. Na místě se parkuje i nyní, ovšem chaoticky. Stavba vyjde na 827 tisíc korun a měla by být hotová letos.

Stejně jako parčík. „Je dokončena modelace terénu. Kvůli následné údržbě bude trávník většinou na rovnějších plochách a ve svazích naopak zasadíme rostliny, keře a stromy. Chybí i nějaké drobné práce včetně stavby altánu,“ uzavřel Kawulok s tím, že parčík přijde na 4,7 milionu korun, přičemž dotace pokryje uznatelné náklady ve výši 2,5 milionu korun.

Další zprávy z regionu