Řidiči jeli rychle, ale také pili a neměli dálniční známku

Začátek prázdnin je na silnicích každoročně hektický, policie tak i tentokrát zvýšila svou aktivitu a kontrolovala řidiče, zda dodržují předpisy. Nejčastěji pokutovala rychlou jízdu, ale i alkohol a drogy za volantem.

Policie kontrolovala řidiče, zda před jízdou nepožili alkohol či návykové látky. Foto: PČR

Hned zkraje prázdnin se v Moravskoslezském kraji konaly první dopravně bezpečnostní akce v rámci preventivního opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

„Cílila na řidiče, u kterých se policisté zaměřili zejména na věnování se řízení, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a v neposlední řadě také na dodržování nejvyšší povolené rychlosti,“ vysvětlila policejní komisařka Pavla Procházková.

Jejich pozornost však byla zaměřena i na zranitelné účastníky silničního provozu, kteří mají o prázdninách více prostoru pro trávení volného času venku, ať již na kole, koloběžce či jiném sportovním náčiní.

„Během těchto dvou dnů policisté zkontrolovali celkem 3 156 vozidel. Zaznamenali 641 dopravních přestupků, z toho 589 vyřídili v příkazním řízení v souhrnné výši 314 100 korun. Příslušnému správnímu orgánu policisté oznámili 52 přestupků,“ upřesnila komisařka.

Prozradila, že řidiči nejčastěji překračovali povolenou rychlost, a to ve 172 případech. Druhým nejčetnějším přestupkem bylo telefonování za jízdy (v počtu 86) a třetím nevyhovující technický stav vozidla (v počtu 72). „Bezpečnostní pás pak nepoužilo 29 řidičů a ve 27 případech policisté zjistili, že vozidlo nedisponuje platnou dálniční známkou. Na cesty vyjelo po požití alkoholu celkem 18 řidičů a dalších sedm bylo pod vlivem jiných návykových látek,“ poukázala Pavla Procházková.

V průběhu celých letních prázdnin budou policisté v Moravskoslezském kraji provádět zvýšený dohled nad silničním provozem a všemi jeho účastníky.

Další zprávy z regionu