Řidiči platili pokuty

S koncem letních prázdnin a v souvislosti s datem 1. září, tedy počátkem školního roku, uskutečnili policisté každoroční dopravně bezpečnostní akci. Moravskoslezský kraj nebyl výjimkou. Policisté akci předem avizovali, nicméně ve výsledcích je po sečtení téměř 570 dopravních přestupků.

Policejní akce v kraji. Foto: Policie ČR

Dopravní akce probíhala od pátku do neděle na území celého našeho kraje. Účastnilo se jí přes 400 policistů služby dopravní i pořádkové policie z územních odborů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Městského ředitelství policie Ostrava a krajského odboru služby dopravní policie (tedy včetně dálničních oddělení Ostrava a Mankovice).

Kontroly byly primárně zaměřeny na dodržování stanovené rychlosti, zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, držení v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení, technický stav vozidel a dále na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Výsledky akce

Policisté zkontrolovali 2589 vozidel. Zjistili 567 dopravních přestupků, přičemž 537 z nich vyřídili v příkazním řízení (v souhrnné výši přes 282 000 korun). Příslušnému správnímu orgánu oznámili zbývající přestupky.

Při pohledu na konkrétní porušení dopravních předpisů zjistíme, že 139 řidičů překročilo povolenou rychlost jízdy a 16 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholických nápojů. Nevyhovující technický stav mělo 34 vozidel. Bezpečnostní pásy nepoužilo 45 osob a nepoužití zádržného systému bylo zjištěno v 6 případech. Bez takzvané dálniční známky (tedy bez uhrazení časového poplatku) užil zpoplatněný úsek komunikace jeden řidič. Cyklisté se dopustili pěti přestupků, motocyklisté dvou a u chodců byl zaznamenán jeden přestupek.

Další zprávy z regionu