Rok szkolny ruszył

W trzynieckiej Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania im. Gustawa Przeczka przywitali trzynastkę pierwszoklasistów. Inaugurację roku szkolnego połączono z obchodami 90-lecia polskiej szkoły wydziałowej oraz 90-leciem praw miejskich Trzyńca.

W ogrodzie szkolnym posadzono drzewo pamięci. Foto: mc

Uroczystemu rozpoczęciu roku szkolnego w placówce przy ul. Dworcowej towarzyszyło wiele wyjątkowych momentów. W ogrodzie szkolnym, z inicjatywy konsul generalnej RP w Ostrawie, Izabelli Wołłejko-Chwastowicz, posadzono ambrowiec, symboliczne drzewo upamiętniające 90 lat wydziałówki oraz 90 lat miasta.

„Obchodzimy też 170 lat od założenia pierwszej polskiej szkoły w pierwotnym Starym Trzyńcu. Wszystkie jubileusze chcemy więc upamiętnić publikacją na temat historii i teraźniejszości szkolnictwa w Trzyńcu, zaś w czerwcu nasi uczniowie wystawią przedstawienie w Domu Kultury Trisia”, powiedziała Anna Jeż, dyrektor SP im. Gustawa Przeczka, która została podczas środowej uroczystości odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej przyznanym przez ministra edukacji i nauki RP.

Szkoła nieustannie się rozwija. Po świeżo zakończonym remoncie na parterze starszego budynku szkolnego szykują się kolejne projekty. Jesienią rozpocznie się realizacja ogródka dydaktycznego w ogrodzie przedszkolnym w Oldrzychowicach, kolejnym projektem, który uzyskał dofinansowanie jest ogród relaksacyjny obejmujący klasopracownię pod gołym niebem, który powstanie tuż obok boiska szkolnego przy. ul. Dworcowej.

Więcej na ten temat będzie można przeczytać w najbliższym wydaniu gazety, która ukaże się 8 września. 

Další zprávy z regionu