Ropice chce zamezit těžbě dřeva

Místy ostrá diskuse se strhla na schůzi ropických zastupitelů kolem těžby dřeva v katastru Ropice. Obec chce kácení zdravých stromů zamezit. Z pohledu České inspekce životního prostředí však těžba probíhá v souladu se zákonem.

Ilustrační foto: AB

„Bude se těžit celkem asi tisíc kubíků. Jednak nad Ropičankou směrem ke Stříteži a také pás nad hájenkou směrem ke golfovému areálu a zámku. Dozvěděli jsme se to od zástupců krajského ředitelství a lesní správy Lesů ČR z Frýdku-Místku a Ostravy na schůzce, kterou obec svolala ihned po zjištění zahájení těžby. Řekli nám jako vždy – že pracují v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem,“ sdělila ropická starostka Uršula Waniová zastupitelům na jejich květnovém zasedání. „Když jsme namítali, že o tom neinformovali obec, řekli nám, že ze zákona nemusejí,“ doplnil místostarosta Jiří Pindór.

Postup Lesů ČR některé zastupitele rozezlil. „Schovávají se za lesní zákon a přitom narušují ráz krajiny. Je to půdoochranný les, který brání sesuvům do Ropičanky. Už to tam nezalesní, a pokud zalesní, tak jim to spadne,“ rozhořčoval se na adresu státního podniku zastupitel Jan Bazgier, který má zkušenosti z působení v oboru.

Zastupitelé se nakonec dohodli, že obec požádá orgány ochrany životního prostředí, aby záměr Lesů ČR prověřily. Tak se i stalo.

Mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová Hutníku sdělila, že šetření pracovníky Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě proběhlo den po doručení podnětu. Podle inspekce mýtní úmyslná těžba lesních porostů k okamžiku šetření probíhala v souladu s lesním zákonem a v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem.

Podrobnosti se dočtete v aktuálním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu