Ropice do suché lokality přivede vodu

Nedostatek vody v posledních „suchých“ letech trápí lidi bydlící v Ropici v lokalitě za evangelickým kostelem. Jejich problémům však brzy bude konec. Obec tam do prázdnin postaví vodovod.

Ilustrační foto: ab

„Je to jedna z posledních lokalit v obci, kde ještě vodovodní řad není. V posledních letech, kdy bývá hlavně v letních měsících sucho, tam lidé byli bez vody,“ uvedla ropická starostka Uršula Waniová. V lokalitě je 16 rodinných domů s celkem 80 trvale žijícími obyvateli.

Stavba vodovodu má začít v dubnu, hotovo by mělo být v červnu. Zastupitelé na posledním zasedání schválili zhotovitele. Ze tří uchazečů o zakázku vybrali firmu s nejnižší cenovou nabídkou. „Vodovod bude dlouhý 996 metrů. Vysoutěžená cena činí 1,921 mil. korun,“ sdělila starostka. O přípojky ke svým obydlím se pak musejí postarat samotní majitelé domů. „Už nyní mohou začít s projekční přípravou. Po kolaudaci stavby vodovodu pak mohou přípojky realizovat,“ dodala starostka Waniová.

Další zprávy z regionu