Rozběh Via Sosny v Třinci zabrzdila epidemie

Jedna z největších budoucích investičních akcí v Třinci, výstavba dopravního propojení centra města se sídlištěm Sosna a krajskou nemocnicí, má konkrétní obrysy. Bohužel další kroky k její realizaci zabrzdila koronavirová epidemie.

Plánovaná silnice propojí centrum města s místní částí Sosna. Foto: MMT

Bude to náročné a bude to drahé. Se současným stavem příprav stavby dopravního propojení centra Třince se Sosnou (Via Sosna) primátorka Věra Palkovská seznámila zastupitele. „Máme dobrou zprávu. Dozvěděli jsme se, že pro výstavbu tohoto projektu nebude zapotřebí EIA (dokument o vlivu stavby na životní prostředí). Ušetříme tím nejen asi půl milionu korun, ale hlavně čas,“ řekla.

Další zpráva už ale tak radostná nebyla. „Letos v dubnu jsme chtěli jednat se zastupiteli, kdy spustit projektovou přípravu. Počítáme totiž s tím, že nás vyjde až na 20 milionů korun. Pak ale přišel koronavirus, takže jsme od tohoto kroku museli upustit,“ pokračovala primátorka.

„Dalším pozitivem je, že je stavba zanesena v Bílé knize Moravskoslezského kraje, což je dokument, ve kterém je seznam investic. Dává to tušit, kdo by mohl být případným investorem, i to, že se s ní počítá,“ poukázala primátorka.

Přesnou trasu budoucího dopravního propojení město schválilo už v roce 2018 v rámci územního plánu. Via Sosna naváže na projekt Via Lyžbice, který byl dokončen v roce 2013. „Očekáváme, že Via Sosna vyjde až na 300 milionů korun. Je jasné, že bez investora se neobejdeme. Z mého pohledu by to mohl být kraj nebo stát,“ doplnila Věra Palkovská.

Více si k tématu můžete přečíst v dnešním Třineckém hutníku.

Další zprávy z regionu