Rozprava o drogách měla úspěch

Konference, jejímž cílem bylo otevřít diskusi mezi veřejností a odbornými pracovníky na téma drog a závislostí, proběhla na konci února v třinecké knihovně. Událost pořádala obecně prospěšná společnost Bunkr, která se snaží doprovázet děti a mladé lidi k dospělosti a být jim oporou.

Bunkr organizoval konferenci, kde se setkala a diskutovala veřejnost, klienti i odborníci. Foto: Bunkr

„V dnešní době je společnost velmi tolerantní. Mnozí si ani svůj problém s návykem neuvědomují. Závislý člověk už dnes není jen nějaký narkoman pod mostem, ale může to být kdokoli, kdo třeba ‚jen‘ holduje alkoholu. Důležité je přiznat si takový stav a vyhledat odbornou pomoc,“ řekly svorně sociální pracovnice Bunkru Lenka Szotkowská a Nikola Wawrzyková.

Na veřejnou rozpravu nezisková organizace pozvala vedoucí komunitního centra pro drogově závislé z Petřvaldu Petru Feller Staniekovou, která svým osobitým přístupem předala informace o tom, co vůbec závislost je a jak se takový člověk pozná. Na toto téma navázala a mluvila o podpůrné pomoci, která zde existuje. Posluchače zaujal i autentický životní příběh Romana Povaly, kterého v minulosti drogová závislost pronásledovala.

„Na konferenci zazněla důležitá myšlenka, že i lidé z blízkého okolí drogově závislého mohou vyhledat pomoc podpůrných systémů jako je Renarkon nebo Elpis, aby zjistili, jak s takovým člověkem pracovat,“ poukázala Nikola Wawrzyková. Bunkr samotný totiž není institucí, která by se zabývala řešením drogové závislosti. Spíše jen otvírá toto citlivé téma a snaží se vystupovat preventivně, stejně jako v případě svolané konference.

Do Třince pak přijíždějí terénní pracovníci z Renarkonu, kteří vyhledávají až třikrát týdně během tak zvaného terénního streetu závislé lidi, s nimiž následně pracují. Nejbližší specializované centrum pro drogově závislé pak sídlí ve Frýdku-Místku.
„Bunkr organizoval podobnou konferenci poprvé. Vystupoval na ní vlastně jako mediátor mezi veřejností, klienty a odborníky. Ze zpětné vazby víme, že by lidé chtěli podobné konference častěji,“ řekla Lenka Szotkovská.

Další zprávy z regionu