Rozšíří kanalizaci

Přípravou druhé etapy výstavby splaškové kanalizace se zabývají v Písečné. Pokud obec získá dotaci, do realizace by se mohla pustit v příštím roce.

Jak uvedl starosta obce David Ćmiel, v současné době je na kanalizační systém napojeno zhruba 60 procent zastavěného území čili rodinných domů a objektů občanské vybavenosti. Jedná se o centrum obce a okolní nejhustěji osídlené lokality.

„Na kanalizaci chceme napojit zhruba 36 rodinných domů v lokalitě Závrší, dva v lokalitě Jižní Konec a dalších pět, které se nacházejí na katastru naší obce poblíž Žihly. Díky tomu by naše obec byla odkanalizovaná přibližně z 80 procent,“ zmínil David Ćmiel.

V Písečné pracují na přípravě projektové dokumentace, na jejímž základě budou žádat o dotace z Operačního programu Životní prostředí. „Pokud uspějeme, k rozšíření kanalizace bychom mohli přistoupit v roce 2024 anebo 2025,“ dodal Ćmiel.

Další zprávy z regionu