ŘSD chce stavět zbytek obchvatu i přes možné obtíže

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se chce pustit do stavby komunikace Třanovice – Nebory co nejdříve. A to i navzdory tomu, že na jeden pozemek v Třanovicích stavbaři zatím nesmí vstoupit.

Třetí úsek obchvatu odvede tranzitní dopravu z nynější přetížené silnice mimo obce. Ilustrační foto: ab

„Stavební povolení máme. Můžeme stavět od Nebor po nevyřešený pozemek v Třanovicích a také napojení na dálnici D48,“ řekl Hutníku generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Doplnil, že by to samozřejmě samotnou stavbu zkomplikovalo, například z hlediska převážení hmot apod. „Ale určitě jsme schopni se zhotovitelem, až bude vybrán, diskutovat možnosti, aby stavba pokračovala plynule a bez problémů,“ uvedl bezprostředně po diskusi s třineckou primátorkou Věrou Palkovskou minulé úterý v Třinci-Neborech v místě, kde končí obchvat Třince.

Spor o pozemek v Třanovicích se táhne už roky.  „V daném případě podal vyvlastňovaný odvolání proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o vyvlastnění. Krajský úřad Moravskoslezského kraje o tomto odvolání rozhodl, Krajský soud v Ostravě však jeho rozhodnutí zrušil,“ zrekapitulovala mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová. Krajský úřad přibližně před rokem napadl rozsudek Krajského soudu v Ostravě kasační stížností, Nejvyšší správní soud ji však letos v červnu zamítl. „Poté, kdy bude soudem vrácen úplný správní spis, bude krajský úřad opětovně rozhodovat o odvolání vyvlastňovaného,“ sdělila Birklenová a dodala, že konkrétní informace o průběhu vyvlastňovacího řízení nelze veřejnosti poskytovat.

Šéf ŘSD Radek Mátl poznamenal, že jde o proces dlouhodobý a přípravě stavby to způsobuje komplikace. „Ale snad je překonáme do samotné realizace, abychom byli schopni zprovoznit komunikaci kompletně celou,“ věří.

Dodal, že „samozřejmě jsou potom i technické možnosti, které budeme hledat v případě, že by to nedopadlo a komplikovalo samotné zprovoznění. Ale to už je krajní možnost, která nastane v případě, že by se ten spor vlekl ještě několik let.“

Zhotovitele, s nímž by mělo ŘSD uzavřít smlouvu, už hodnoticí komise doporučila. Předpoklad podpisu smlouvy je třetí čtvrtletí letošního roku. „Přesný termín zahájení stavby je ale závislý na případných námitkách ze strany neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ uvádí ŘSD na svém webu v informačním letáku aktualizovaném 6. srpna.

Pokud se na antimonopolní úřad ani jeden z neúspěšných uchazečů neobrátí, je ŘSD podle jeho generálního ředitele připraveno zahájit stavbu třetího úseku obchvatu letos na podzim, v opačném případě pak na začátku nové stavební sezony roku 2020. Termín zprovoznění 5,4 kilometru dlouhé čtyřpruhové silnice Třanovice – Nebory poté bude 32 měsíců od data zahájení prací.

Další zprávy z regionu