Sál v budově úřadu dostal nová pravidla využití

Pouze ke kulturním a společenským akcím bude sloužit sál v budově obecního úřadu v Komorní Lhotce. Nový provozní řád i ceník pronájmu sálu a kuchyně schválili zastupitelé na svém únorovém zasedání.

Ilustrační foto: tm

„Dosavadní provozní řád byl z roku 2008. Nová pravidla jsme připravili hlavně proto, aby byl využíván pouze ke kulturním a společenským akcím,“ uvedla zastupitele do problematiky místostarostka Komorní Lhotky Andrea Sztefková. „Nechceme, aby využívání sálu sklouzlo ke sportovním účelům, mohly by se poničit parkety,“ řekla a doplnila, že pro sportovní akce a aktivity slouží hala.

„Další změna se týká sazby za pronájem, navrhujeme zvýšení o 500 korun,“ sdělila místostarostka. Pořadatel akce tedy bude za využití sálu místo dosavadních 1 500 korun nově platit 2 000 korun. Vedení obce zároveň navrhlo další novinku – aby zájmové spolky, církve, škola a školka mohly sál využívat zdarma.

„Jsem pro. Z hasičského bálu máme výtěžek kolem 6 tisíc korun, z výtěžku pořizujeme něco pro děti, za to koupíme tak dvě hadice. Uvítáme, že bychom nemuseli platit za pronájem sálu,“ reagoval zastupitel Jaroslav Santarius, který je zároveň aktivní ve sboru dobrovolných hasičů.

Nakloněni tomu byli i další členové zastupitelstva, diskutovali však, zda by spolky a církve neměly mít sál zdarma pouze na omezený počet akcí. Nakonec se shodli na maximálně třech akcích v roce pro každý subjekt. Pokud jich některý spolek či církev bude v daném roce pořádat více, na další akce už bude muset za pronájem sálu zaplatit.

Zastupitelé nový provozní řád a ceník za pronájem sálu a kuchyně schválili jednohlasně.

Další zprávy z regionu