Sanační práce pod terminálem běží na plné obrátky

Sanační práce v místě, kde kdysi v Českém Těšíně  stála továrna na ohýbaný nábytek a nyní tam má vyrůst centrální dopravní terminál s parkovištěm, jsou v plném proudu.

Sanační výkop dosahoval hloubky dvou a půl metru. Foto: ba

V místě znečištění podzemních vod a zemin byl proveden sanační výkop do hloubky dva a půl metru pod úroveň původního terénu, realizovány čtyři sanační a tři monitorovací vrty a instalována dekontaminační stanice.

„Kontaminovaná zemina, která se nacházela v hloubce asi jeden a půl až dva a půl metru, byla odvezena na dekontaminační plochu a odstraněna biodegradací ve schváleném zařízení v Bohumíně. Sanační výkop byl zavezen neznečištěnou zeminou do jednoho metru pod úroveň původního terénu, a to z důvodu koordinace s plánovanou stavbou dopravního terminálu,“ sdělila Andrea Klimšová z investičního odboru českotěšínské radnice.

V další fázi přišla řada na sanační čerpání podzemních vod, které má probíhat dva roky. Pakliže vzorky podzemních vod dosáhnou povolených limitů ropných látek, aromatických uhlovodíků a karcinogenů, může se tato doba zkrátit.

Sanační čerpání podzemních vod bude probíhat dva roky. Foto: ba

„Průběžně se budou odebírat měsíčně dva vzorky podzemních vod z dekontaminační stanice. Čtyřikrát ročně se odeberou vzorky ze sanačních vrtů a šachtic a dvakrát ročně vzorky z monitorovacích vrtů. Po ukončení čištění podzemních vod bude následovat monitoring, který ověří trvalost sanačních prací,“ dodala Klimšová.

Sanační práce v centru Českého Těšína mají zlikvidovat starou ekologickou zátěž, kterou způsobila někdejší továrna. Přestože odstraňování znečištění zemin a spodních vod probíhá podle plánu, celý proces ještě zdaleka nespěje do závěrečné fáze.

„Čištění je náročný proces, který se nedá zvládnout za měsíc nebo za dva, takže bude ještě nějakou dobu probíhat. Jakmile začne stavba dopravního terminálu, budeme realizovat v podstatě dva projekty, které se nebudou vzájemně ovlivňovat,“ vysvětlila starostka Českého Těšína Gabriela

Další zprávy z regionu