Na schůze zastupitelů se lidé nehrnou

Čas ukrajuje poslední měsíce komunálního volebního období. Občané hlasováním na podzim promluví do místní politiky. Jinak však možnost vstupovat do ní moc nevyužívají, soudě podle nevalné účasti veřejnosti na jednáních zastupitelů. Tedy až na výjimky.

Židle pro veřejnost často zůstávají prázdné. Foto: mr

Obce na schůze svého nejvyššího orgánu zvou veřejnost prostřednictvím úředních a elektronických desek, některé i na svém facebookovem profilu, jiné také posílají sms nebo vylepují letáčky. Přesto ve většině obcí, kde jsme situaci mapovali, zasedání zastupitelů občany příliš nelákají. Lidé na schůzi přijdou v případě, že zastupitelé projednávají záležitost, která se jich osobně přímo dotýká, magnetem pak bývají žhavá témata.

„Pokud účast je, je to známka toho, že nastal nějaký podstatný problém,“ okomentoval jasný ukazatel nevole občanů starosta Vendryně Bohuslav Raszka. Sám by však veřejnost uvítal u projednávání běžných témat. „Do diskuze totiž mohou vnést něco, co obec obohatí,“ dodal. O stěžejních projednaných tématech se pak lidé dočtou ve Vendryňských novinách.

„Občané na jednání zastupitelstva mohou hned reagovat, co se jim nelíbí, jak by si to představovali apod.“Robert Borski, starosta Hrádku

Vedle úředních desek, webových stránek a setkání s občany uvádějí starostové právě zpravodaje obcí a měst jako nejčastější informační kanál, kde se lidé mohou dozvědět vše podstatné o dění v místě jejich bydliště.

„Stává se však, že mě zastaví některý z občanů a ptá se na to, o čem jsme už informovali v obecním zpravodaji. Takže někteří ho asi nečtou,“ poukázala Uršula Waniová, starostka Ropice, kde je také účast veřejnosti na zasedáních zastupitelstva mizivá. „Čtení zápisů a ani zpravodaj nemohou nahradit přítomnost občanů na jednání, kde mohou lidé slyšet souvislosti, mohou se ptát přímo, obrátit se na všechny zastupitele,“ dodala.

Ani lidé v Hrádku se na jednání zastupitelů nehrnou. „Zájem je minimální,“ přiznává starosta Robert Borski. „Asi je to pro lidi ‚suché‘ a nudné,“ krčí rameny, když přemýšlí nad důvodem, proč veřejnost zasedání nejvyššího orgánu obce netáhnou. „Usnesení si lidé sice přečtou na internetových stránkách obce, ale pokud by byli přítomni na jednání, mohli by hned reagovat, co se jim nelíbí, jak by si to představovali apod.,“ podotkl.

Kde bývají během jednání zastupitelů židle pro veřejnost často prázdné a které obce se naopak těší hojné účasti občanů, si přečtete v dnešním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu