Sčitatelé vodních ptáků se setkali se vzácnými druhy

Bezmála tisícovku exemplářů a sedmnáct druhů zaznamenali ornitologové na řece Olši v průběhu tradičního mezinárodního sčítání vodního ptactva. Narazili i na několik vzácných druhů. Letošní sčítání vodních ptáků se uskutečnilo v polovině ledna.

Kachnička karolínská je u nás unikátem. Foto: Zoo Olomouc

Na řece Olši mělo mezinárodní charakter, neboť vedle českých ornitologů se do akce v hraničních úsecích řeky zapojili rovněž jejich polští kolegové.

Olše patří k pravidelně sledovaným vodním tokům a sčítání na ní probíhá od Jablunkova až po soutok s Odrou. U Českého Těšína jsou sčítány dva úseky – od silničního mostu v Třinci po silniční most v Chotěbuzi a od tohoto mostu po první most v Karviné. Jedná se o úsek v délce téměř 23 kilometrů.

„Třebaže počet zjištěných ptačích druhů se výrazně nemění a pohybuje se v rozmezí 13–20 druhů, počty zimujících jedinců výrazně kolísají,“ uvedl ornitolog Daniel Křenek.

Ze statistik vyplývá, že zatímco v roce 2017 bylo na úseku mezi Třincem a Karvinou zjištěno 2038 jedinců vodních ptáků 14 druhů, v roce 2018 to bylo 13 druhů v celkovém počtu pouhých 528 exemplářů, v roce 2019 bylo sečteno 1212 jedinců 19 druhů a v roce 2020 bylo zaznamenáno 15 druhů v počtu 789 exemplářů. Letošní rok 2021 se zapsal 17 druhy a 985 jedinci mezi spíše průměrné.

Nejpočetnějším druhem je každoročně kachna divoká a nejinak tomu bylo i letos. Ornitology velice zaujal výskyt kachničky karolínské poblíž Českého Těšína. „Tato nepůvodní a zajímavě zbarvená kachna původem ze Severní Ameriky byla zaznamenána na tomto úseku vůbec poprvé,“ prozradil Křenek.

Sčitatelé se letos setkali s dalšími vzácnými ptačími druhy. Zajímavostí byl například výskyt jednoho samce a dvou samic hohola severního. „Tento ubývající druh kachny jsme pozorovali i vloni. Opět zde zimovala i nenápadná a dnes již vzácná čírka obecná. Objevila se i volavka bílá, která občas zalétne i do Českého Těšína.  Oproti loňskému roku však chyběl ledňáček říční. Labutě velké se zdržovaly v počtu šesti kusů poblíž Karviné,“ vylíčil Křenek.

Sčitatelé zaznamenali rovněž výskyt čtyř kormoránů, 101 morčáků velkých a 16 volavek popelavých. „Počty těchto druhů meziročně kolísají, ale nevykazují žádný výrazný vzestupný nebo klesající trend,“ poznamenal Křenek.

Na třech místech sčitatelé nalezli stopy a ohryzy bobra evropského. Tento živočich, řadící se mezi značně kontroverzní druhy, je stálým reprezentantem zdejší říční fauny.

 

Další zprávy z regionu