Senioři se už brzy nastěhují

Do finále jdou práce nejen na domě pro seniory ve Stříteži, ale i v jeho okolí. Zhotovitel se vícepráce snaží kompenzovat snížením nákladů jinde.

Napojení silnice u domu pro seniory na hlavní komunikaci. Foto: tm

Kvůli většímu podloží například narostly náklady na příjezdovou komunikaci. „Naopak jsme ušetřili na některých nadstandardních prvcích. Jedná se třeba o délku madel v koupelnách a podobně,“ zaznělo ze strany zhotovitele. „Mám strach, aby se nešetřilo na špatných místech, což by se nám po letech mohlo vrátit jako bumerang,“ zamyslel se zastupitel Petr Machálek. „Šetří se opravdu na nadstandardních věcech, navíc stavba bude mít pětiletou záruku,“ dostalo se mu odpovědi.

Zastupitelé se rovněž zajímali o novou příjezdovou cestu, kde je svod vody vedený uprostřed vozovky.

„V domech budou bydlet senioři, není sklon silnice do jejího středu příliš veliký? Když bude zima a náledí, mohou tam starší lidé lehce podklouznout,“ zaznělo z pléna. „Držíme se projektu, ovšem můžeme to přeměřit,“ reagovali zhotovitelé. Ti zároveň potvrdili, že silnice je dělána cíleně kaskádovitě. Před vchody do bytů je rovná, mezi bytovými jednotkami je z kopce.

Další zprávy z regionu