Seniory trápí pejsci i přemnožené hrdličky

Dopravní situace, hluk v nočních hodinách před tanečním klubem, poškozený či chybějící městský mobiliář, stav chodníků, přemnožené hrdličky na sídlišti i kňučící psi v bytech byli tématem druhé besedy vedení města se seniory v JACKi.

Vedení města zavítalo mezi seniory. Foto: ba

Diskuzní setkání, které uspořádal místní senior point, započali výčtem probíhajících či na letošní rok plánovaných investičních akcí starosta Jablunkova Jiří Hamrozi a jeho pravá ruka Luboš Čmiel.

Posléze dostali slovo senioři, kteří dorazili v hojném počtu. Zajímali se mimo jiné o to, jaký bude další osud budovy v sousedství náměstí, v níž sídlila Komerční banka, a proč cestující nemohou využívat starou čekárnu na autobusovém stanovišti.

„V budově, v níž byla Komerční banka, by mohla začít působit jedna místní společnost. Případné další nájemce odrazuje výše záloh, které by hradili za energie. Budova na autobusovém stanovišti není majetkem města, patří soukromému vlastníkovi, který s ní má určité podnikatelské záměry. A moc dobře ví, proč ji nechává zavřenou. Obává se, že by se brzy stala útočištěm bezdomovců,“ argumentoval první muž Jablunkova.

Kvitoval, že do JACKi si nachází cestu čím dál více starších lidí. „Přicházejí s různými bolístkami. Pokud je to v našich kompetencích, snažíme se jim pomoci je vyřešit. Na majitele psů, kteří své miláčky nechají zavřené v bytě a vyrazí do práce, pochopitelně žádné páky nemáme,“ pokračoval starosta.

Během setkání zdůraznil, že nových chodníků a opravených vozovek v centru města se občané dočkají do konce roku. „Je vás tady asi sedm, od kterých bychom mohli dostat pár facek, kdybychom to neopravili,“ řekl Hamrozi s úsměvem.

V dobrém rozmaru zůstal i poté, co jeden rozlícený občan, který chtěl s vedením města řešit své osobní problémy a spory se sousedem, pohrozil, že zařídí, aby nejvýchodnější město republiky letos nedostalo žádné dotace.

Další zprávy z regionu