Setkávat se chtějí alespoň dvakrát ročně

Na setkávání občanů sází vedení Vělopolí. Podle starosty Tomáše Grohmanna by obec chtěla pro občany obce a okolí zajišťovat dvě akce ročně.

Ilustrační foto: tm

„Začali jsme již vloni společným rozsvěcováním vánočního stromu, kterého se zúčastnily dvě třetiny obce. Akce slavila úspěch, a to je jasný signál toho, že občané obce mají ochotu se více scházet a navzájem se poznávat,“ řekl starosta, který si zahrává s myšlenkou upořádání dalšího společného setkání na konci jara či začátkem léta.

„Uvidíme, jak se vše vyvine. Na přípravě vánoční akce se podílely místní spolky, a to konkrétně spolek zahrádkářů a jezdeckého klubu. Do budoucna bychom chtěli při organizování oslovit ke vzájemné spolupráci i další spolky obce. Hlavním cílem by mělo být stmelení občanů obce,“ uzavřel.

Další zprávy z regionu