Škola pořádá meety pro deváťáky

Vybrat si dobrou školu a po ní najít práci, která mě bude bavit. Tak touto zapeklitou úlohou se zabývá asi většina deváťáků ze základních škol. Řešení je přitom na dosah, a to v samotném ocelovém městě Třinec.

Moderní vybavení školy umožňuje žákům dobře se připravit na budoucí povolání. Foto: SOŠ TŽ

Řeč je o Střední odborné škole Třineckých železáren. Pokud se o ní chtějí děti či jejich rodiče něco dozvědět, mohou se jednoduše zeptat. Jak jinak než on-line, kdy nemusí nikam chodit. Stačí, když se zúčastní buď dne otevřených dveří, nebo on-line setkání s vedením školy a metodiky oborů, kde se uchazeči mohou dozvědět vše podstatné o jednotlivých oborech.

„Setkání, chcete-li meety, pořádáme pro zájemce o studium na naší škole a pro jejich rodiče. A třebaže jsou on-line, každému návštěvníkovi se budeme věnovat individuálně a zodpovíme mu všechny otázky o studiu, o praxi a dalších možnostech, které naše škola nabízí,“ uvedl ředitel střední školy Aleš Adamus.

Tyto on-line meety budou probíhat od 13. ledna 2021 každou středu od 14.15 do 15 hodin, a to až do 17. února 2021. Odkazy, jak se na jednotlivé meety dostat, najdou zájemci na webových stránkách školy – https://www.sostrinec.cz/den-otevrenych-dveri.

Meety jsou rozčleněny podle oborů. Jsou zde odkazy pro zájemce o strojní a elektro obory, o gastronomii, o hutní obory a o logistiku a ekonomiku v průmyslu. Rodiče mohou pohovořit i s ředitelem školy či se zástupkyní ředitele pro výuku a s vedoucím odborného výcviku.

Také dny otevřených dveří proběhnou v on-line podobě. „Tedy ten první 16. ledna určitě, ten v druhém termínu 26. ledna pravděpodobně také, ale třeba se situace změní a bude se konat standardně, jak jsme zvyklí,“ doufá ředitel.

Žáci i jejich rodiče také mohou na webu školy zhlédnout videa, která jim jednotlivé obory v krátkosti představí. Ta najdou také na školním Facebooku a Instagramu.

„Lidé mají často pocit, že musí za vzděláním někam jezdit, a nevidí, že dobrou školu mají doslova pod nosem. Nechci, aby to znělo nějak nadneseně nebo vychloubačně, ale naše škola je vybavena tak, jak snad žádná jiná v našem regionu. Navíc naši absolventi nemají problém sehnat práci. A to není v dnešní době vůbec špatné,“ dodal ředitel Aleš Adamus.

Další zprávy z regionu