Škola v Hnojníku plánuje mnohamilionové investice

Rekonstrukce jídelen, výstavba tříd v půdních prostorách, nové hřiště pro děti i širokou veřejnost. Takové jsou plány Masarykovy základní školy v Hnojníku. Podmínkou je ovšem získání dotací.

Takové hřiště by se hnojnickým dětem určitě líbilo. Foto: studie školy

Na první pohled velká škola v Hnojníku už několik let bojuje s místem. „Dětí máme čím dál více, bohužel kapacitně nestačíme, a proto jsme museli letos některé zájemce i odmítat,“ povzdechla si ředitelka školy Dagmar Tobolová. Oblíbenost této školy stoupá, a je to i tím, že se jí daří investovat do vybavení.

Škola právě dokončuje investici, na kterou se jí podařilo sehnat dotační peníze. „Projekt se jmenuje Cesta do budoucnosti a v jeho rámci kompletně rekonstruujeme jazykovou a počítačovou učebnu a také dovybavujeme školní dílny. To vše za čtyři miliony korun,“ prozradila ředitelka s tím, že ve třídách budou nové počítače, nábytek, interaktivní tabule, ponky a různé nářadí. Škola dokončí modernizaci a zřízení odborných učeben ve škole, což bylo jedním z cílů.

„Další investicí, na kterou máme přislíbenou dotaci, je renovace a dovybavení zahrady mateřské školy herními prvky pro děti, a to v hodnotě dvou milionů korun,“ pokračovala.

Ty hlavní akce školu ale teprve čekají. V plánu má rekonstrukce obou kuchyní – ve škole i v mateřince. Podle ředitelky jsou obě kuchyně již zastaralé, nevyhovující a nestačí narůstající kapacitě žáků.

Další plánovanou investicí je rekonstrukce půdních prostor. Vznikne tam přibližně pět učeben, kabinety a sociální zařízení. „Potřebujeme další prostory jako sůl. Tímto bychom vyřešili problémy s nedostatkem učeben i s chybějícími prostorami pro družinu a taktéž zázemí pro pedagogy,“ slibuje si ředitelka.

Starosta Hnojníku Miroslav Molin zdůraznil, že obec podporuje obě školy a vždy se jim snaží vyjít vstříc. „Samozřejmě takové investice musí projít zastupitelstvem,“ upozornil starosta, který souhlasí s tím, že škola nové prostory pro výuku nutně potřebuje.

„Máme před sebou ale i další investiční plány, jako jsou oprava mostů, výstavba sběrného dvora, velkokapacitního parkoviště a konečně i tolik omílaný kulturní dům. Navíc i stavba kanalizace je na spadnutí, ta by ale ostatní investiční plány ohrozit neměla, protože její financování je dlouhodobé,“ doplnil Molin.

Další zprávy z regionu