Škola ve Stříteži vybuduje nové učebny na půdě

Devadesát let stará škola ve Stříteži se na léto změní v pracoviště. Obci se podařilo získat dotaci a nyní nechává škole přestavět půdu.

Takto vypadá půda dnes. Brzy se ale už v ní bude učit. Foto: archiv školy

Učitelé i děti jsou nadšeni, konečně se jim totiž škola provzdušní a nebudou v ní tak stísnění. „Nyní se intenzivně věnujeme stěhování. Vše z půdy musí samozřejmě pryč. Dětem pak škola skončí o týden dříve, aby se mohlo začít stavět,“ potvrdila ředitelka školy Dagmar Machálková.

Na půdě, která nyní slouží jen jako skladiště, vznikne moderní multimediální počítačová a jazyková učebna a místnost pro poradenské pracoviště. „V současné době chodí děti na počítače do improvizované učebny ve sborovně. Je malá a nedostačující. Výstavbou nové učebny se zde u nás zklidní provoz a učitelky konečně budou mít i svůj prostor. Ve škole vznikne i kmenová třída, kterou budeme moci využít pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,“ pokračovala ředitelka.

Nová multimediální učebna nebude sloužit jen dětem. Škola chce totiž pořádat i různé kurzy pro dospělé. Plánuje také, že se výuka počítačové gramotnosti ještě zintenzivní. Děti budou s větším komfortem a více používat počítače při běžné výuce, což je v dnešní době více než žádoucí.

Obci Střítež se na přestavbu školy podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to ve výši cca 4,3 milionů korun včetně DPH. „Příspěvek obce bude ve výši 482 tisíc korun. Ve výběrovém řízení jsme vysoutěžili cenu za 4,1 milionů, ale bez DPH,“ upřesnil starosta Stříteže Miroslav Jaworek.

Více si přečtete ve středu v Třineckém hutníku.

Další zprávy z regionu