Školáci v Písku se mohou těšit na vylepšené odborné učebny

Sedm odborných učeben základní školy v Písku projde modernizací. Investiční akce za zhruba deset milionů korun by měla být hotová do konce kalendářního roku.

Píseckou školu čeká modernizace. Ilustrační foto: th

Pokud to epidemiologická situace dovolí a žáci se po letních prázdninách vrátí do školy, budou využívat zmodernizované učebny informatiky, přírodopisu, fyzikálně-chemickou, matematiky, přírodovědy a vlastivědy pro první stupeň. Nové budou rovněž dílny sloužící pro výuku pracovních činností.

Obnova učeben je součástí projektu, který se opírá o tři základní pilíře. „Zvýší se kvalita a efektivita výuky, která je zásadní pro navazující studium a následné uplatnění na trhu práce. Díky modernímu vybavení bude výuka interaktivní a přispěje tak ke zvýšení zájmu žáků o probíranou látku, zejména pak v oblasti výuky digitálních technologií, přírodních věd a technických i řemeslných oborů,“ upřesnila ředitelka písecké základní školy Lenka Šamanová. Zdůraznila, že obnova odborných učeben přispěje ke zvýšení šance uplatnění se žáků na trhu práce.

Náklady na modernizaci sedmi učeben jsou vyčísleny zhruba na 10 milionů korun, přičemž přibližně 80 procent pokryje dotace z ministerstva pro místní rozvoj.

Další zprávy z regionu