Školáky klub nadchl

Zaměstnaní rodiče školáků z Písečné mají pro své potomky ideální možnost organizovaného trávení volného času během všedních dnů – v obci mají dětský klub.

Děti z klubu se rozhodně nenudí: navštívily například třinecké IVC. Foto: klub

Rodiče mohou děti přivést do školy již od šesté hodiny ranní a odpoledne dle potřeby mohou využívat dětský klub až do 18.30 hodin v návaznosti na školní družinu. V rámci pobytu v Dětském klubu Písečná jsou pro ně připraveny zájmové činnosti jako například florbal, sportovní hry, zábavná angličtina, dramatický či polytechnický kroužek.

V klubu jsou velmi činní a přijali výzvu k nacvičení programu na ples sdružení rodičů. Společně přemýšleli, „jak lidem vyrazit dech“. A taky se povedlo. Sestříhali hudbu a nacvičili v moderním stylu choreografii se svítícími tyčinkami. Spolu s tancem děti ve tmě vynikly a divákům se naskytlo nádherné divadlo světel. Atmosféra byla víc než úžasná. Zaplněný kulturní dům, ovace a hlasitý potlesk vyburcoval děti k nejlepším výkonům. Velkou odměnou byl pro ně potlesk rodičů a známých. Jejich úspěch se šířil obcí dál, a dokonce byli osloveni k dalším dvěma vystoupením, a to na ples PZKO a myslivecký, kde opět měli veliký úspěch.

V rámci projektu mohli během jarních prázdnin zorganizovat příměstský tábor. Děti navštívily městskou knihovnu v Jablunkově, kde bylo pro ně připraveno čtení, hraní a tvoření s knížkou. Na výletišti v Písečné si zahrály na kuchaře a všichni společně upekli pizzu. Proběhla návštěva Integrovaného výjezdového centra v Třinci. Policisté dětem ukázali výzbroj a výstroj, hasiči představili své zázemí a vybavení. V průběhu prohlídky došlo k „ostrému“ výjezdu hasičů, kteří vyjížděli ke skutečnému požáru. Děti si tak odnesly spoustu krásných a užitečných zážitků a nových poznatků o práci našich záchranných složek přímo v praxi.

Děti také v jablunkovském kině zhlédly animovaný film a navštívily místní muzeum, kde vyráběly masopustní masky. Další dny trávily v infocentru v Mostech u Jablunkova, kde si vlastnoručně zhotovovaly překvapení pro své rodiče. Během dnů je čekalo i soutěžení, hry a hledání pokladu.

Dětský klub Písečná začal při ZŠ a MŠ Písečná fungovat od školního roku 2018/2019 v rámci projektu, který je spolufinancován z fondu EU – Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je určen dětem I. stupně ZŠ, které bydlí v Písečné.

Další zprávy z regionu