Školy dostaly výjimky

Větší počet dětí pro příští školní rok v mateřské škole, a naopak menší v základní škole. Zastupitelé obce museli školním zařízením udělit výjimky.

Smilovická základní a mateřská škola. Ilustrační foto: tm

„Řešili jsme paradoxní situaci, protože ve škole budeme mít v příštím školním roce menší počet žáků, než je předepsaný minimální počet. Naopak ve školce je tomu naopak. Nejde o nijak dramatická čísla, jedná se o jedince. Aby zařízení mohla fungovat, museli jsme odsouhlasit výjimky z předepsaných počtů dětí,“ vysvětlil starosta Smilovic Martin Eschner, který si posteskl nad menším počtem dětí ve škole, která je zároveň spádovou i pro sousední Řeku.

„Je to i tím, že rodiče ze Smilovic vozí své děti do jiných obcí či měst. Mají to třeba pohodlnější při cestě do práce a pak zpět domů,“ dodal starosta, který je přesvědčen, že v příštích letech se situace změní.

Další zprávy z regionu