Slepé rameno láká k návštěvě

Jarní dny si mohou občané Písku zpříjemnit procházkou po novém atraktivním zákoutí obce.  Mezi sokolovnou a čistírnou odpadních vod Pod Javořím se rozprostírá slepé rameno Olše se zahloubenými tůněmi.

Zvelebené prostranství je ideální pro odpočinek. Foto: ba

Projekt, jehož realizace započala v roce 2018, letos dospěl do zdárného konce. Výsledkem je příjemná odpočinková zóna v centru obce, která přitahuje jak místní, tak i přespolní návštěvníky.

„Původní říční koryto bylo značně zanesené sedimenty. Odstranili jsme je z hloubky 80 až 100 centimetrů, díky čemuž se koryto dostalo na původní úroveň. Součástí obnovy vodního prvku bylo jeho rozšíření a modelace dna i břehů. Vzniklo pět zcela zahloubených tůní, situovaných do podmáčeného terénu, které jsou oddělené od souvislé vodní plochy,“ vylíčila starostka Písku Věra Szkanderová.

Poukázala, že vytvoření tůní, které přispívají k zadržování vody v krajině, si vyžádalo zvláštní postup. „S ohledem na výskyt vzácných rostlin a chráněných živočichů tůňky bylo možné vytvořit od poloviny srpna do půlky listopadu – v souladu s výjimkou z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, kterou nám udělil Krajský úřad v Ostravě,“ pokračovala starostka Písku.

Pro podporu různorodosti života v lokalitě zůstalo určité množství klestu, pařezů a kmenů, které slouží jako hadníky pro plazy a obojživelníky. „Zhotovitel rovněž vybudoval dvě zídky, skládané z lomového kamene nasucho.  Mezi jednotlivými kameny, odolnými proti zvětrávání, jsou díky technologii bez použití pojiva mezery, které vyhledávají drobní živočichové,“ vysvětlila Szkanderová.

Návštěvníci relaxační zóny se pohybují po tři sta metrů dlouhé stezce pro pěší, která je částečně z kameniva a z části ji tvoří prkenný chodník. Stezku doplňuje vrbový tunel, nechybí rovněž mobiliář a herní prvky.

Další zprávy z regionu