Slezská diakonie sdílí cenu Ď za dobrou náladu

Prestižní Cenu Ď, kterou Slezská diakonie získala loni koncem října, postupně sdílí se svými zaměstnanci, dobrovolníky, klienty a příznivci. Minulý týden ocenění převzal ředitel oblasti Třinecko Petr Wiselka.

Slezská diakonie je držitelkou prestižní ceny Ď. Foto: ba

Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Uděluje se od roku 2001. Její název Ď je odvozen od obyčejného českého rčení „tak ti ď“, neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale současně vystihuje její hlavní myšlenku.

Slezská diakonie se sídlem v Českém Těšíně získala cenu Ď v mimořádné kategorii, za přínos dobré náladě v České republice v roce 2021. „Významného ocenění si nesmírně vážíme a jsme za ně velice vděční. Je poděkováním za naši práci a povzbuzením do dalších let. Děkování a prokazování vděčnosti druhým je součástí naší kultury, našich hodnot, je také vyjádřením úcty a přesvědčení, že nic není samozřejmost,“ řekla ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková, která prestižní ocenění převzala osobně v Národním divadle v Praze.

Vedení Slezské diakonie se rozhodlo, že se s prestižním oceněním podělí s ostatními a cenu Ď bude sdílet. Radost z ceny Ď tak postupně prožívají zaměstnanci, dobrovolníci, klienti, pracovníci a donátoři jednotlivých oblastí této dobročinné křesťanské organizace. Po oblastech Českotěšínsko a Pobeskydí nyní přišla řada na oblast Třinecko, která bude cenu mezi všemi svými členy sdílet měsíc.

Další zprávy z regionu