Složitá rekonstrukce školy je v cíli

Modernizace jednoho z pavilonů základní školy v Mostech u Jablunkova byla v uplynulých dnech úspěšně dokončena. Rekonstrukci takřka šedesátileté budovy provázely neočekávané problémy a značné komplikace.

Žáci budou využívat nové odborné učebny. Foto: ba

„Žáci mají k dispozici novou jazykovou, polytechnickou, počítačovou a chemicko-biologicko-fyzikální učebnu, cvičnou kuchyň a také venkovní učebnu. Nové učebny umožní provádění laboratorních pokusů, 3D tisk, výuku robotiky a další nepřeberné množství činností zpestřujících průběh výuky,“ řekl ředitel základní školy v Mostech u Jablunkova Kamil Bula.

Rekonstrukci jednoho ze tří pavilonů mostecké základní školy prakticky od začátku až do konce provázela celá řada problémů. Souvisely především se špatným stavem školní budovy z roku 1963. „Jedním z nich bylo zatékání ložnou spárou mezi zdivem a základovými konstrukcemi. Prvotním místem zatékání byl energokanál, v němž je vedeno nové potrubí ústředního vytápění. Průsaky byly následně zjištěny také v bývalém skladu paliva, v poslední řadě se objevilo silné zatékání i v prostorách šaten rekonstruovaného pavilonu,“ prozradil místostarosta Mostů u Jablunkova Martin Procházka.

Jak dále řekl, stejný problém se vyskytl také v druhém pavilonu, respektive v místnostech nacházejících se částečně pod terénem v tělocvičně, skladech, šatnách i v dílně školníka. „Kopaná sonda provedená v rohu budovy odhalila, že příčinou dlouholetého a neřešeného zatékání byla nefunkční hydroizolace spodní výstavby a nevhodně provedená drenáž objektu a také špatně fungující dešťová kanalizace,“ vyjmenoval místostarosta.

V průběhu rekonstrukce stavbaři náhodou odhalili další významný nedostatek. Zjistilo se, že v budově, postavené v roce 1963, některé stropní desky nejsou nosné. „Při srovnávání výškových úrovní podlah postupným ubouráváním potěrů v místnostech bylo zjištěno, že jejich tloušťka dosahuje od 20 do 140 milimetrů.  Následná měření a vrtané sondy odhalily, že nosná konstrukce stropů se pohybuje v tloušťkách od 30 milimetrů uprostřed místnosti až po 130 milimetrů na okrajích,“ přiblížil místostarosta Procházka. Na doporučení statika stavbaři původní nosné stropní konstrukce postupně vybourali a zhotovili nové o požadovaných parametrech.

Renovace části budovy základní školy vyšla zhruba na 52 milionu korun, obec získala dotaci ve výši 24 milionů korun.

Další zprávy z regionu