Smilovice rozdělí téměř půl milionu

Dvanáct spolků či organizací požádalo zastupitelstvo Smilovic o finanční dotaci nebo příspěvek na rok 2020. Zastupitelé nakonec odsouhlasili celkovou částku přesahující 468 tisíc korun.

Sportcentrum ve Smilovicích potřebuje podporu obce. Foto: tm

Představitelé obce se víceméně drželi již zaběhnutých kolejí. Přesto z pléna vyvstala otázka, zda nevytvořit klíč, na základě kterého by se peníze spolkům rozdělovaly. „Tohle by bylo strašně složité. Spolky jsou různě velké, rovněž jejich aktivita je velmi odlišná,“ řekl místostarosta Jindřich Mackowski. Jedenáct žádostí o dotaci zastupitelé schválili bez větších diskuzí.

Debatu vyvolala žádost o příspěvek zdejšího sportcentra ve výši 350 tisíc korun. „Žádají o stejnou částku, jakou dostali v roce 2019,“ předeslal starosta obce Miroslav Sikora. „S touto sumou mám trošku problém. Nechtěl bych, aby obec kryla finanční ztráty tohoto centra. Navíc již vloni jsme se bavili, že společně se sportcentrem domluvíme nějaký společný systém fungování,“ řekl zastupitel Martin Lukánek.

„Toto centrum využívá pro své akce i obec. Navíc poskytnuté peníze jdou například na pokrytí práce trenérů a podobně. Nejde přímo o chod centra,“ odpověděl místostarosta, podle kterého se zvažuje dovybavení centra pro kulturní akce. „Například podium. V tomto směru můžeme jako obec získat i dotaci a areál bude ještě lákavější i pro ostatní. Važme si toho, že podobné zařízení v obci máme,“ pokračoval Mackowski. „Situaci ohledně sportcentra nevidím černě. Vše se stabilizuje, na programu jsou i schůzky s provozovatelem,“ dodal starosta Sikora.

Představitelé obce následně schválili finanční příspěvek sportcentru v požadované výši 350 tisíc korun.

 

Další zprávy z regionu