Soutěž ocení stavby roku už po patnácté

Už po patnácté se rozjíždí soutěž o nejlepší stavbu Moravskoslezského kraje. Ukáže nejlepší projekty, které vznikly minulý rok. Zájem o toto klání je mezi stavebníky tradičně velký.

Minulý rok získala hlavní cenu v kategorii Novostavba tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka v Třinci. Foto: magistrát

Do 15. ročníku soutěže mohou soutěžící přihlásit svá stavební díla do 15. března 2021 a zúčastnit se soutěže o nejlepší stavbu Moravskoslezského kraje 2020. Již od začátku roku shromažďují organizátoři přihlášky a těší je velký zájem o tuto prestižní soutěž, což dokazují počty přihlášených staveb předešlých ročníků.

Každoročními vyhlašovateli této akce jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Obec architektů ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

Hlavním cílem této akce je nejen seznámit laickou i odbornou veřejnost se současnou úrovní stavitelství a architektury v regionu, ale také prezentovat a propagovat projekty, stavby, přiblížit jejich nejlepší stavební díla a jejich tvůrce. „Soutěž je jistě také velmi důležitá pro architekty, firmy a investory. Je povzbuzením, oceněním jejich práce, ale i motivací do budoucna,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Těší ho, že v našem regionu vyrůstají ročně desítky staveb, z nichž stojí celá řada za pozornost. Přispívají tak k dynamické proměně a rozvoji našeho kraje, který je rok od roku atraktivnější. „Loni získalo cenu také českotěšínské Integrované výjezdové centrum, jehož investorem byl Moravskoslezský kraj. Tohoto ocenění si velmi vážíme,“ připomenul hejtman, který nad soutěží opět převzal záštitu.

„Od prvního ročníku, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo v roce 2007, se do soutěže přihlásilo již 507 staveb. Z toho 261 staveb si odneslo ocenění v konkrétní kategorii a hlavní cenu Grand Prix získalo již čtrnáct společností,“ připomněl zástupce organizátora Luděk Lokaj.

Minulý rok získala hlavní cenu v kategorii Novostavba tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka v Třinci. Loňský ročník byl obohacen účastí Ministerstva průmyslu a obchodu formou záštity a předáním ceny, kterou získala stavba – Úspory energie v areálu společnosti Tazo Český Těšín.

V rámci slavnostního vyhlašování výsledků se nehodnotí pouze stavební díla, ale udělovaná je i cena s názvem Osobnost stavebnictví MSK. Toto ocenění získává výrazná osobnost, která se nemalou měrou podílí na stavebním rozvoji Moravskoslezského kraje. V loňském ročníku si toto uznání odnesl Jindřich Pater.

Architekti, projektanti, investoři, majitelé objektů nebo stavební firmy mohou přihlášky zasílat a zapsat tak do soutěže stavby dokončené a zkolaudované v Moravskoslezském kraji od počátku roku 2019 do konce roku 2020. Hodnotí se v šesti kategoriích: 1. kategorie – Stavby občanské vybavenosti, 2. Kategorie – Bytové domy, 3. Kategorie – Rodinné domy, 4. Kategorie – Průmyslové stavby, 5. Kategorie – Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby a jako poslední, 6. kategorie – Stavby realizované mimo území Moravskoslezského kraje.

Nejlepší stavby bude vybírat jedenáctičlenná porota, složená ze zástupců Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Obce architektů a zástupců Moravskoslezského kraje.

Porota nominuje stavby do každé kategorie, přičemž se bude udělovat hlavní cena a čestná uznání. Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny Grand Prix.

Organizátoři spolu s vyhlašovateli a porotou napjatě čekají, jaké stavby se zapojí do jubilejního 15. ročníku této prestižní soutěže.

Bližší informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách www.stavbamsk.cz.

Další zprávy z regionu