Sportovní hala, sál zbrojnice. Zastupitelé musí dál od sebe

Opatření proti šíření koronaviru dočasně přemístila schůze zastupitelů ze zasedacích síní do větších prostor. Tak, aby mohli být dostatečnou vzdáleností chráněni všichni přítomní.

Zastupitelé Třince si mohli s trochou nadsázky po jednání klidně zahrát basketball. Zasedali totiž ve sportovní hale. Foto: mr

Vláda stanovila jasné zásady a podmínky, za jakých mohou města a obce pořádat pravidelná zasedání zastupitelů. Krom toho, že musí mít všichni přítomní roušky, je zapotřebí, aby mezi sebou udržovali i dvoumetrové rozestupy.

Protože i zasedací místnost třinecké radnice je malá a tuto podmínku neumožňuje splnit, muselo se zasedání, které se konalo v úterý 28. dubna, přesunout do větších prostor. „Rozhodli jsme, že se sejdeme ve sportovní hale STaRSu. Myslím, že se zde dobře slyšíme, máme dostatek místa a pouze hlasovací zařízení chybí. Proto budou hlasy sčítat naše skrutátorky,“ vysvětlila primátorka Třince Věra Palkovská.

Když chtěli zastupitelé o nějakém bodu diskutovat, museli dojít k mikrofonu, aby se mohlo celé jednání nahrát i včetně jejich připomínek. Občané, kteří se přišli podívat, si mohli sednout na tribuny.

Členové zastupitelstva Komorní Lhotky se 29. dubna sešli v kulturním domě. Už při vstupu do společenského sálu pracovnice úřadu každému vytlačila do dlaní dezinfekční prostředek na ruce. Pro každého zastupitele byl vyhrazen samostatný stůl, také židle pro veřejnost byly rozmístěny v dostatečné vzdálenosti od sebe. A roušky samozřejmostí.

Zastupitelé Ropice potřebovali zasednout už 9. dubna, a tak obec zvolila formu videokonference. Možnost připojit se a sledovat jednání online měli také občané.

V Písku se zastupitelé sešli v požární zbrojnici naproti obecnímu úřadu. „Na ústech jsme měli roušky, rozmístili jsme se po celém sále, takže jsme byli dostatečně daleko od sebe. Pro veřejnost jsme ozvučili vstup do budovy, kam jsme nachystali i židle. Pokud se restrikce nezmírní, obdobně proběhne i příští zasedání zastupitelstva,“ sdělila starostka Písku Věra Szkanderová.

Ke změně prostor sáhli i v Milíkově. „Tentokrát jsme měli zasedání v Domě PZKO Milíkov-centrum. Každý z nás měl svůj stůl a svou židli, použili jsme veškeré ochranné pomůcky. Pokud se situace nezmění, příště se můžeme sejít třeba i v Domě PZKO Milíkov Pila,“ nastínila další možnou variantu starostka obce Eva Kawuloková.

Vendrynští zastupitelé zasedají na různých místech. V červnu se původně měli sejít v Domě s pečovatelskou službou, nakonec budou jednat v Czytelni. „Sál je prostorný, takže dodržíme veškerá nařízení, pokud se do té doby nezmírní. Budeme sedět každý zvlášť, veřejnost usadíme ve vedlejší místnosti,“ předeslal starosta Vendryně Raimund Sikora.

Další zprávy z regionu