Sportovní nadšenci mají v Neborech nové zázemí

Tělovýchovná jednota Nebory získala moderní zázemí pro své sportovce. Nová budova vyšla na necelých deset milionů korun. Používat ji budou aktivně děti i dospělí.

Nové zázemí pro sportovce v Neborech. Foto: TJ Nebory

Pět let se členové TJ Nebory snažili získat finance na stavbu nového sportovního zázemí. Minulý rok se jim to konečně podařilo. „Z dotačního programu ministerstva školství jsme obdrželi 5,07 milionu korun. Podpořilo nás i město Třinec, a to částkou 3,95 milionu. Naše tělovýchova přidala navíc 400 tisíc korun,“ upřesnil předseda TJ Nebory Václav Rufer. Další peníze se podařilo získat díky veřejné sbírce. Lidé i firmy darovali celkem 490 tisíc korun.

Stavět se začalo loni v říjnu. U sportovního areálu v Neborech vznikla zděná a zateplená přízemní budova se sedlovou střechou. Nachází se v ní pět šaten. Čtyři jsou vybaveny společnými sprchami a WC. Pátá bude sloužit nejmenším členům TJ. „V budově nechybí ani klubovna, která bude sloužit k herně ping pongu, posilování a společenským aktivitám. Dále jsou zde dvě místnosti fungující jako sklady a místnost na strojní vybavení,“ pokračoval předseda.

Protože ke sportu patří i zázemí pro všechny fanoušky, je součástí nového objektu i bufet a zakryté posezení s lavicemi a s kamny. Nedílnou součástí stavby je i zprovozněná přípojka pitné vody, plynu, instalace čističky a oprava kanalizace a nové ochranné oplocení kolem budovy.

Peníze z veřejné sbírky šly na vybudování požární nádrže a na položení dlažby kolem budovy, výstavbu opěrné zdi, vybudování ochranného oplocení a dovybavení budovy. „Rozhodli jsme se, že proinvestujeme i část příjmů z tohoto roku. Zhruba 200 tisíc korun použijeme v létě na vylepšení zázemí pro oddíl tenisu. Musíme nahlížet na jejich omlazenou základnu dětí. Členové tohoto oddílu nezaháleli a svůj kurt si již rozšířili, zbourali starou zeď a postavili nový plot,“ řekl potěšeně Václav Rufer a dodal: „Jsme rádi, že po těch velkých útrapách jsme dospěli k cíli. Věříme, že díky těmto investicím se nám podaří přilákat nové mladé členy, zkvalitnit podmínky jak pro soutěžní sport, tak i pro ten rekreační.“

Do budoucích let by si chtěli sportovci z Nebor postavit tribunu, oplotit celý areál, vyspravit parkoviště a vybudovat multifunkční hřiště.

Další zprávy z regionu